8
1

Запропонована методика "Життєві принципи та цінності" є перерробленою, скороченою та адаптованою до сучасних реалій  версією "Ціннісного опитувальника" Шварца (https://onlinetestpad.com/ru/test/148095-cennostnyj-oprosnik-shvarca) Головна мета запропонованої методики - допомогти респонденту віднайти, усвідомити базові налаштування власної життєвої активності. Для цього методика пропонує переліки важливих життєвих принципів та бажаних характеристик особистості, які слід оцінити згідно інструкції. Результатом проходження методики респондент отримає наочний розподіл власних переваг у межах трьох взаємоповʼязаних сфер, що відображають взаємодію особистості та суспільства.  Кожна з цих сфер також має розподіл на чотири напрями. Тобто буде запропоновано дванадцять ключових ціннісних орієнтирів, їх докладні характеристики та актуальність кожного напряму для респондента за 10-бальною шкалою. Також показані можливі протиріччя в ціннісній картині світу респондента, про що можна прочитати в результатах опитування після проходження запропонованої методики.ʼСлід додати, що методика не є науково-вивіреним інструментом з підтвердженням валідності. Тобто її варто використовувати для самопізнання та самовдосконалення, та не слід її обирати в якості діагностичного інструменту для наукового дослідження. Тест анонімний, ми не вимагаємо ваших реальних імен та контактів. Коротенька панель із статистичними даними допоможе нам отримати узагальнену картину налаштувань спільноти українців. Та якщо ви вирішите пройти  декілька методик, запропонованих на цьому сайті (посилання нижче) - прохання надавати ті самі дані для можливості порівняти результати одного респондента за різними методиками. Ви також можете зрозуміти власні способи долати стрес за методикою "Місток над прірвою" https://onlinetestpad.com/ua/testview/1413214-mistok-nad-prirvoyu Дослідити увлення про добробут та щастя за "Шкалою психологічного благополуччя" https://onlinetestpad.com/pzh4zzoyycyf4 Для тих, хто працює з людьми, ціквим може бути дослідження власних керівних стилів  за методикою "Який Ви керівник? Матриця стилів управління Блейка-Мутона" https://onlinetestpad.com/ax5za7v57ewhi   У разі виникнення питань можна звернутись до  : Олена Мерзлякова - Богдан ФБ https://www.facebook.com/o.merzliakova Ольга  Баніт.  https://www.facebook.com/olga.banit Телеграм +380 63 645 91 99 або доєднатись до спільнити поцінювачів психології життєстійкості та самовідновлення в телеграмі-каналі "Абетка стресостійкості" за посиланням https://t.me/+TX1EAThCupM2M2Ni    

Хотите использовать этот тест в собственных целях?
Легко!
  • Для этого Вам необходимо авторизоваться на сайте и вернуться на эту страницу.
  • После этого здесь будет кнопка, с помощью которой вы сможете перейти к процедуре копирования.