Визначення темпераменту за методом Айзенка

В основі методики лежить припущення відомого вченого-психолога Ганса Айзенка, що всю сукупність рис, що описують людину, можна уявити за допомогою двох головних факторів: екстраверсії/інтроверсії (орієнтація особистості або на світ зовнішніх об'єктів, або на суб'єктивний внутрішній світ) і нейротизму (емоційна стійкість або нестійкість). Перетин цих двох біполярних характеристик дозволяє отримати цікавий результат - досить чітке віднесення людини до одного з чотирьох типів темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік.

 

Тест на визначення темпераменту - скорочена модифікація особистісного опитувальника Айзенка, розроблена Р. В. Резапкіною. Залежно від співвідношення результатів шкали екстраверсії та стабільності визначаються чотири типи темпераменту.

Інструкція до тесту

Дайте відповідь «так» чи «ні» на питання, що стосуються ваших почуттів та реакцій у різних ситуаціях.

Реєстрація
Кількість питань у тесті: 40