117
17

В основі методики лежить припущення відомого вченого-психолога Ганса Айзенка, що всю сукупність рис, що описують людину, можна уявити за допомогою двох головних факторів: екстраверсії/інтроверсії (орієнтація особистості або на світ зовнішніх об'єктів, або на суб'єктивний внутрішній світ) і нейротизму (емоційна стійкість або нестійкість). Перетин цих двох біполярних характеристик дозволяє отримати цікавий результат - досить чітке віднесення людини до одного з чотирьох типів темпераменту: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік.   Тест на визначення темпераменту - скорочена модифікація особистісного опитувальника Айзенка, розроблена Р. В. Резапкіною. Залежно від співвідношення результатів шкали екстраверсії та стабільності визначаються чотири типи темпераменту.

Хотите использовать этот тест в собственных целях?
Легко!
  • Для этого Вам необходимо авторизоваться на сайте и вернуться на эту страницу.
  • После этого здесь будет кнопка, с помощью которой вы сможете перейти к процедуре копирования.