• Тест з історії України для студентів першого курсу медсестринського та фельдшерських відділень. Результат тесту зараховується як оцінка з теми "Українська революція 1917-1921рр." Питання тесту обмежені в часі, на  кожне питання виделено 10 секунд.  Тест складається з набору питань. Кандидат може відповідати напитання послідовно або в довільному порядку.Кандидат має можливість помітити питання, щоб повернутися до ньогопізніше і ще раз подумати над відповіддю. Поки складання тесту незавершено по вказівці слухача або після закінчення відведеного часу (про цесвідчить обнулення таймера часу), слухач може змінювати і редагувати своївідповіді на всі питання

  • Тест для 6 класу по розділу І "Первісні спільноти. Археологічні культури"

  • Тематичний онлайн тест для учнів 8 класу. Тема: Литовсько-Руська держава. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV — першій половині XVI ст.)" Бажаю успіху!

  • Сьогодні, 22 січня 2021 року, в Україні будуть відзначають одне з найважливіших державних свят, роль якого в історії країни важко переоцінити, – День Соборності України! Слово «соборність» включає в себе єдність і згуртованість. Ми всі різні, ми розмовляємо різними мовами; спілкуємося, сперечаємося, з'ясовуємо відносини, але ми завжди упевнені в одному - країна у нас одна - Україна єдина, і ми повинні бути єдиними!

  • Антична цивілізація та її сусіди (частина 2). Питання стосуються основних дат, імен та подій, пов'язаних із темами греко-перських війн, устрою Афін за часів Перикла, утворення імперії Александра Македонського, появи Елліністичних держав та перебування сарматів в землях України.