• Тест призначений для визначення базових (початкових) знань студентів (І рівень) при проведенні контролю по темі "Логічні елементи".