• Тест створений з метою перевірки знань учнів на засвоєння матеріалу про рівномірний прямолінійний рух. містить завдання різних рівнів складності

  • Даний тест розрахований на учнів 7 класів. Він допоможе повторити та систематизувати вивчений матеріал по темі "Механічний рух", та підготуватися до контрольної роботи.

  • Тест з фізики для учнів 10 класу з теми Механічний рух, Система відліку, Шлях і переміщення містить 11 питань

  • Тест " Рух і взаємодія. Закони Ньютона. Імпульс. Закон збереження імпульсу"  Для учнів 9 класу як контрольна робота № 2

  • Даний тест має на меті перевірити рівень усвідомлення студентами теоретичного матеріалу з теми "рівноприскорений рух"

  • Короткочасне тестування допоможе перевірити знання з теми: "Механічний рух населення".