• Комбінаторика – розділ математики, присвячений розв’язанню задач вибору і розміщення елементів деякої, зазвичай скінченної множини у відповідності з деякими правилами. Кожне таке правило визначає спосіб побудови деякої конструкції з елементів вихідної множини, яка називається комбінаторною конфігурацією. Тому можна сказати, що основними задачами комбінаторики є вивчення комбінаторних конфігурацій, питання про їх існування, алгоритми побудови, розв’язання задач на перелік.Як розділ математики комбінаторика вивчає питання про те, скільки сполук, пов’язаних з тими або іншими умовами, можна утворити з даних об’єктів.Подія - це будь-який факт, що здійснюється або не здійснюється, тобто при певних умовах (комплексі умов) він може відбутися або не відбутися.   Теорія ймовірностей - математична наука, що вивчає закономірності  випадкових явищ.   Розглядаються також події вірогідні ( достовірні ) і неможливі.   Вірогідною  називається подія, яка в результаті випробувань відбудеться завжди.Знайди слова у філворді , щоб закріпити знання.

  • Тест з фізики для учнів 11 класу за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.

  • Слова в кросворді написані зліва направо, справа наліво,згори вниз та знизу вверх

  • Знайдіть слова, пов'язані з темою "Гімнастика". Слова складаються під прямим кутом.

  • Узагальнення знань з теми "Птахи"  7 клас "Біологія" Легко перевірити знання, заповнивши правильні назви птахів.