• Філворд містить слова іншомовного походження (незмінювані іменники), серед яких є назви тварин, музичні терміни, страви, професії і явища природи та інше

 • У цьому філворді треба знайти всі слова які пов'язані з Україною

 • Все більше людей прагнуть мати в своєму гардеробі вишиванки та інші елементи давнього одягу, але для багатьох навіть назви цих елементів звучать чудернацько. Тож що то за дивовижа український національний одяг?Давайте спробуємо знайти елементи українського народного вбрання.

 • Види мистецтв

  22.06.2022 217 1

  Тест про мистецтво. Види мистецтв, додаткові терміни. Мистецтво — галузь людської культури, в якій за допомогою знаків через конкретні о́брази світу виражаються його узагальнені сенси

 • Країни Азії

  26.11.2018 270 0

 • Cities of Ukraine

  01.12.2019 77 0

  Find 12 cities of Ukraine

 • Знайдіть в полі назви хімічних елементів. Усі відповіді українською мовою

 • Знайди слова

  09.04.2020 153 0

  Документи Синхронізація Сервіси Середовище Мережа Інтернет Файл Диск Онлайн Хмара Сайт

 • Знайдіть на святковому столі м'ясні, рибні, овочеві та кондитерські страви

 • 6 клас. 1 урок

  07.09.2021 83 0

  Філворд до уроків географії у 6 класі. теми: джерела географічною інформації, погода, та винекнення географії, як науки.за піручником Бойко 2014

 • Поняття запиту

  18.03.2022 47 0

  Модуль за вибором "База даних" (рівень стандарту). Проски між словами не враховано

 • В даному кросворді, заховались основні поняття, які ми з вами встигли вивчити з початку навчального року. Спробуйте згадати вивчений матеріал та відшукайте знайомі вам слова в кросворді!

 • галузі хімії

  16.08.2020 55 0

  У філворді зашифровано 11 слів, що позначають галузі хімії як науки

 • Комбінаторика – розділ математики, присвячений розв’язанню задач вибору і розміщення елементів деякої, зазвичай скінченної множини у відповідності з деякими правилами. Кожне таке правило визначає спосіб побудови деякої конструкції з елементів вихідної множини, яка називається комбінаторною конфігурацією. Тому можна сказати, що основними задачами комбінаторики є вивчення комбінаторних конфігурацій, питання про їх існування, алгоритми побудови, розв’язання задач на перелік.Як розділ математики комбінаторика вивчає питання про те, скільки сполук, пов’язаних з тими або іншими умовами, можна утворити з даних об’єктів.Подія - це будь-який факт, що здійснюється або не здійснюється, тобто при певних умовах (комплексі умов) він може відбутися або не відбутися.   Теорія ймовірностей - математична наука, що вивчає закономірності  випадкових явищ.   Розглядаються також події вірогідні ( достовірні ) і неможливі.   Вірогідною  називається подія, яка в результаті випробувань відбудеться завжди.Знайди слова у філворді , щоб закріпити знання.

 • Тест з фізики для учнів 11 класу за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.

 • Філворд за темою "Програмне забезпечення та інформаційна безпека" для 9 класу

 • Слова в кросворді написані зліва направо, справа наліво,згори вниз та знизу вверх

 • Знайдіть слова, пов'язані з темою "Гімнастика". Слова складаються під прямим кутом.

 • Пригадайте терміни, пов'язані з баскетболом і знайдіть їх у кросворді (філворді)

 • Узагальнення знань з теми "Птахи"  7 клас "Біологія" Легко перевірити знання, заповнивши правильні назви птахів.

 • Легко перевірити  та узагальнити знання з теми "Різноманітність плазунів"

 • Знайдіть всі слова, що описують текстовий процесор Word. Всі використані слова знаходяться під рамкою, знайдені слова будуть закреслюватсь

 • Знайди на полі з літер 22 слова, які стосу.ться теми "Вода. Фізичні властивості води. Розчини. Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів, кислоти та основи."