• Кросворд створенно з метою узагальнення знань учнів з тем розділу Первинний сектор економіки 

  • Куляста форма Землі та її наслідки. Кросворд з географії для 7 класу.

  • Сфéра пóслуг — частина економіки, яка включає всі види комерційних послуг. Саме сфера послуг складає в економічно розвинутих країнах основну частину економіки (більше 50 %). Рештою частин економіки прийнято вважати промисловість і сільське господарство. Сферу послуг часто відносять до постіндустріального економічного устрою.