• Тест перевіряє знання основних елементарних функцій з курсу алгебри 7-8 класів та правил перетворення графіків функцій. 12-бальна система оцінювання. 

  • Вибірка 14 питань з 86 забезпечує багатоваріантність перевірки знань з теми "Функції та їх графіки"