• Підсумкова робота за темою "ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН ТА БУДОВА АТОМА"

 • 2020 р ІІ семестр. Підсумковий тест  з хімії 8 класу. Включає в себе питання теми "Основні класи неорганічних сполук, назви та класифікція неорганічних сполук" 

 • Даний тест дає можливість виявити знання класифікації,будови,властивостей та впливу на організм людини одноатомних спиртів

 • Ознайомитися з темами "Гомологічний ряд метану" та "Спільні й відмінні ознаки органічних та неорганічних речовин

 • Зелена хімія

  03.05.2020 263 0

  Зважаючи на всі глобальні проблеми людства та України, хімія стала на шлях розвитку нового наукового напряму — «зеленої», або інакше її називають «екологічно раціональною» хімією. Це міждисциплінарна інтегрована течія в хімії, яка поєднує синтетичну органічну хімію з аналітичною та фізичною хімією, токсикологією, мікробіологією, біотехнологією та технічними науками. «Зелену» хімію розглядають як суспільний рух і науковий напрям, що пропонує розвиток технологій, які використовують більш ефективні хімічні реакції. Вона пов'язана з «відкриттям, розробкою та застосуванням хімічних процесів, що зменшують або вилучають використання й утворення шкідливих речовин». Так трактує поняття «“зелена” хімія» Міжнародна спілка теоретичної та практичної хімії IUPAC.

 • Цей тест призначений для перевірки знань учнів 11 класу з теми "Волокна"

 • Тест містить питання про будову, властивості та дію спиртів на організм

 • Тест дає можливість виявити знання учнями органічних речовин,необхідних для життєдіяльності людини,їх безпечну та небезпечну дію на здоров'я, обізнаність в речовинах,які нас оточують,вміння обирати правильні харчові продукти та побутову хімію

 • Даний тест дає можливість виявити знання про не метали: розповсюдження в природі, властивості та будову атомів.

 • Тест розроблений для перевірки вміння знаходити спільне кратне між значеннями валентностей

 • Тести дають можливість виявити знання будови ,властивостей та застосування альдегідів.

 • Тестування для учнів 8-х класів за темою "Кристалічні гратки. Будова речовини"