• Тестування за темою "Кристалічні гратки. Рідкі кристали". Тест складений на основі матеріалу розділу "Типи хімічних зв'язків. Типи кристалічних граток" та теми "Рідкі кристали", які вивчаються в курсі 11 класу. Мета тесту -- перевірити засвоєння базових знань із зазначеної теми.

 • тест має в своїй основі інформацію про різні типи кристалічних граток, який допоможе вам розібратися у своїх знання стосовно цієї теми

 • Опрацювати теми "Хімічні рівняння", "Молекулярна маса", "Ознаки хімічних явищ"

 • Визначення молярної маси речовин: 1. За формулою речовини, 2. За відомою кількістю речовини і масою

 • тест по химии, 11 класс, на тему неорганические вещества и их свойства

 • Тест призначений для перевірки рівня навчальних досягнень з теми "Солі" у 8 класі.

 • Meaning of English words

  18.06.2021 45 0

  Це тренажер на переклад слів, які зустрінуться вам під час вивчення біології, хімії, фізики та математики англійською. Тест постійно збільшуватиметься

 • тематичний контроль знать з теми "Неметали" для 11 класу  розділ "Неорганічні сполуки"

 • Мета  вивчення  дисципліни:  ознайомлення  здобувачів  вищої  освіти  з основними  хімічними  процесами що  протікають  в  атмосфері,  земній  корі  і океані,  з  механізмами  видалення  забруднюючих  речовин  з  окремих компонентів  Землі,  з  глобальними  проблемами  забруднення  довкілля,  з метрологічними  аспектами,  стандартизацією,  ліцензуванням  та сертифікацією  у  сфері  екологічної  безпеки,  та  застосовувати  отриману інформацію в своїй подальшій науково-практичній професійній діяльності. 

 • Тест містить 11 завдань різної складності. Тест можна використати для перевірки засвоєння теми "Алкени і алкіни".

 • Тест містить завдання на вибір одної правильної відповіді, вставлення пропущених цифр, встановлення відповідностей.

 • Тест містить завдання на вибір однієї правильної відповіді, кількох правильних відповідей, встановлення відповідностей, вставлення цифри.