• Тест можна використати для розвитку навичок аудіювання або для їх контролю. Базується на темі "Учень та його оточення". Містить завдання двох типів: на визначення чи є правдивим твердження і на вибір однієї правильної відповіді із запропонованих варіантів. Підходить для учнів 7-го класу шкіл з поглибленим вивченням англійської мови.

  • Відгадати про що йде мова в наступних описах. Для того, щоб вырно вгадати важливо включити асоцыативне мислення та пригадати лексику вже вивчених тем "Природа", "Пори року"

  • Текст призначений перевірити сформованість навичок читання учнів з теми "Моя сім'я та друзі. Дозвілля".

  • Seond Conditional

    10.05.2020 258 0

    Текст містить авдання відкритої форми на заповнення пропусків у реченнях. Потрібно посавити у відповідній часовій формі дієслова, які подано у дужках.