• Геометрія 10 клас. Тест на застосування властивостей та ознак перпендикулярності прямої і площини у прсторі. 

 • Геометрія 10 клас. Тест на застосування властивостей та ознак паралельного проектування у прсторі. 

 •  Математика, 10 клас.Теми: Перпендикулярність прямої і площини. Перпендикуляр і похила. Три перпендикуляри. Перпендикулярні площини. Кут між площинами.  Динамічний тест укомплектований з  навчальних модулів пропонує  структуризовану кількість завдання різних типів та рівнів складності. 

 • Школа ІКС. Геометрія, 10 клас. Готуємось до ЗНО. Рівень стандарту.  

 • Школа ІКС. Математика, 11 клас. Частина ІІ. Геометрія. Розділи. Многогранники. Тіла обертання. Академічний рівень.  

 • Школа ІКС. Геометрія 11 клас. Частина ІІ. Розділ 2. Циліндр. Конус. Куля. Комбінації геометричних тіл.  

 • Даний тест формує вміння застосовувати теорему про суму кутів трикутника та властивість зовнішнього кута трикутника, знаходити внутрішні та зовнішні кути  трикутника.

 • Тест містить 10 завдань на перевірку навичок використання формул для обчислення об'ємів куба, паралелепіпеда, призми. 

 • Повторення видів чотирикутників та їх найпростіших властивостей. Для підсумкового оцінювання в 9 класі (середній рівень) або підготовки до ЗНО. 

 • Підсумкове тестування з геометрії 9 клас по темі "Декартові координати на площині складається із 12 запитань.

 • Тест розрахований на повторення теми "Розв'язування трикутників". Він містить 9 завдань на вибір правильної відповіді.Перші шість завдань по одному балу, три завдання по два бали.

 • Перевірте себе, чи добре ви знаєте означення тригонометричних функцій гострого кута прямокутного трикутника

 • Повторення основних властивостей чотирикутників. Для підготовки до ЗНО (11 клас) та ДПА (9 клаc). Можна використовувати для перевірки знань при вивченні теми у 8 класі. Достатній рівень

 • Тест на перевірку засвоєння учнями теми "Трикутники та їх елементи"

 • Тест перевіряє засвоєння поняття координати точки у просторі, вміння визначати положення точки у просторі за допомогою декартової системи координат, навички обчислення відстані між точками, координат середини відрізка. Використовувати як перевірну роботу з теми.

 • Тест спрамований на перевірку знань учнів з теми "Піраміди". Проходження тесту в часі необмежено

 • Школа ІКС. Геометрія 11 клас. Частина ІІ. Розділ 2. Призма. Площа поверхні призми. Піраміда. Площа поверхні піраміди.

 • Школа ІКС. Математика, 10 клас. Частина 2. Розділ 2. Теми: Перпендикулярність прямої і площини. Перпендикуляр і похила. Три перпендикуляри. Перпендикулярні площини.  

 • Школа ІКС. Математика, 10 клас. Частина ІІ. Розділ 3. Теми: Координати в просторі. Симетрія в просторі. Вектори в просторі. Кут між векторами. Рівень стандарту.  

 • Контрольна робота у тестовій формі для перевірки знань учнів 8 класу з геометрії по темі "Многокутники. Площі многокутників"

 • Опитування з теми: "Вектори на площині" для учнів 9-го класу загальноосвітніх шкіл

 • 25.04.2022 11 0

  Тест може бути використаний для підготовки до контрольної роботи з теми "Коло і круг".

 • Тест складається з 12 завдань, кожний з яких оцінюються одним балом. Завдання змінюються випадковим чином, тому тест має багато варіантів. Тест можна проводити замість контрольної роботи

 • Повторення основних властивостей трикутників та їх елементів. Підготовка до ЗНО або ДПА в 9 класі