• Тест містить 10 завдань на перевірку навичок використання формул для обчислення об'ємів куба, паралелепіпеда, призми. 

 • Тестове завдання з геометрії для учнів 7 класу по темі "Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки"

 •  Математика, 10 клас.Теми: Перпендикулярність прямої і площини. Перпендикуляр і похила. Три перпендикуляри. Перпендикулярні площини. Кут між площинами.  Динамічний тест укомплектований з  навчальних модулів пропонує  структуризовану кількість завдання різних типів та рівнів складності. 

 • Геометрія 10 клас. Тест на застосування властивостей та ознак перпендикулярності прямої і площини у прсторі. 

 • Тест розрахований на повторення теми "Розв'язування трикутників". Він містить 9 завдань на вибір правильної відповіді.Перші шість завдань по одному балу, три завдання по два бали.

 • Тест з геометрії  для учнів 8 класу, який дозволить учневі перевірити рівень засвоєння теоретичного домашнього завдання

 • 25.04.2022 11 0

  Тест може бути використаний для підготовки до контрольної роботи з теми "Коло і круг".

 • Повторення основних властивостей чотирикутників. Для підготовки до ЗНО (11 клас) та ДПА (9 клаc). Можна використовувати для перевірки знань при вивченні теми у 8 класі. Достатній рівень

 • Тест на перевірку знань теми "Трикутники" та рівень підготовки учнів до контрольної роботи. Тест містить 12 завдань різних рівнів складності

 • Тест на перевірку засвоєння учнями теми "Трикутники та їх елементи"

 • Школа ІКС. Геометрія 11 клас. Частина ІІ. Розділ 2. Циліндр. Конус. Куля. Комбінації геометричних тіл.  

 • Школа ІКС. Математика, 10 клас. Частина 2. Розділ 2. Теми: Перпендикулярність прямої і площини. Перпендикуляр і похила. Три перпендикуляри. Перпендикулярні площини.  

 • Тест на 12 завдань, 5 з яких на вибір однієї правильної відповіді, сім на обчислення. Тест бажано проходити після вивчення властивості дотичної до кола.

 • Завдання на перевірку знань формул площ трикутників та чотирикутників.

 • Тест складається з 12 питань. За допомогою даного теста учні зможуть перевірити свої знання з теми "Площі многокутників".

 • Цей тест є підсумковим тестом з геометрії для учнів 7 класів загальноосвітніх шкіл. На виконання тесту відводиться 45 хв. Повні розв'язання задач надішліть вашому вчителю.

 • Підсумкова контрольна робота в тестовій формі за рік з геометрії для учнів 7 класу

 • Тест для учнів 7 класу з теми "Початкові відомості та основні поняття геометрії"

 • Тести створені для перевірки знань здобувачів освіти 1 курсу закладів професійної освіти за час дистанційного навчання з двох тем "Перпендикулярність прямих і площин у просторі", "Тригонометричні функції"

 • Тест перевіряє засвоєння поняття координати точки у просторі, вміння визначати положення точки у просторі за допомогою декартової системи координат, навички обчислення відстані між точками, координат середини відрізка. Використовувати як перевірну роботу з теми.

 • Тест на перевірку знань і вмінь знаходити площі многокутників. 

 • Геометрія 10 клас. Тест на застосування властивостей та ознак паралельного проектування у прсторі. 

 • Тест на вибір однієї правильної  відповіді означень паралельних та перпендикулярних прямих та кутів що утворилися.

 • Самостійна робота на тему "Координати в просторі". Знаходження відстані між точками, симетричних точок відносно точок, площин, прямих, визначення середини відрізка

 • НМТ 2023 Варіант 4

  26.03.2023 108 0

  Даний тест має формат демо тесту НМТ 2023 та 200-бальну шкалу оцінювання, з урахуванням, що 4 бали -100 відсотків