• Тест складається з 12 завдань, кожний з яких оцінюються одним балом. Завдання змінюються випадковим чином, тому тест має багато варіантів. Тест можна проводити замість контрольної роботи

 • Повторення основних властивостей чотирикутників. Для підготовки до ЗНО (11 клас) та ДПА (9 клаc). Можна використовувати для перевірки знань при вивченні теми у 8 класі. Достатній рівень

 • Тестові завдання на відпрацювання вмінь розв'язувати задачі за готовими рисунками

 • Тест на перевірку засвоєння учнями теми "Трикутники та їх елементи"

 • Тренувальний тест на перевірку навичок застосування теореми синусів для розв'язування задач

 • Тест на властивості вписаних та описаних кіл та взаємного розміщення кіл. Можна використовувати для тематичного оцінювання або повторення (підготовка до ДПА та ЗНО). Середній рівень. 

 • Кути (7клас)

  04.07.2018 136 1

  Даний тест перевірить знання з теми "Кути", їх види та властивості.

 • Школа ІКС. Геометрія 11 клас. Частина ІІ. Розділ 2. Призма. Площа поверхні призми. Піраміда. Площа поверхні піраміди.

 • Коло. Круг. ДПА

  27.05.2019 22 0

  Тестова частина підсумкових контрольних робіт М.В. Березняка. Розглядаються основні властивості вписаних, центральних кутів; вписаних та описаних чотирикутників.

 • Тест з геометрії  для учнів 8 класу, який дозволить учневі перевірити рівень засвоєння теоретичного домашнього завдання

 • Тест призначено для підготовки до контрольної роботи з геометрії за темою "Паралельність прямих і площин у просторі"

 • Даний тест формує вміння застосовувати теорему про суму кутів трикутника та властивість зовнішнього кута трикутника, знаходити внутрішні та зовнішні кути  трикутника.

 • Самостійна робота на тему "Координати в просторі". Знаходження відстані між точками, симетричних точок відносно точок, площин, прямих, визначення середини відрізка