• Для учнів 7 класів. Тест допоможе повторити ключові моменти з даної теми, а також підготуватися до контрольної роботи.

 • Допоможе краще засвоїти матеріал, сформувати поняття внутрішньої енергії, роботи та кількості теплоти.

 • Допоможе при засвоєнні знань про коливальний рух, вільні та вимушені коливання, при формуванні навичок розв'язування задач

 • Тест розрахований на учнів 8 класу. Він допоможе повторити матеріал по даній темі, сфокусувавши увагу ключових питаннях, а також підготуватися до контрольної роботи.

 • Оптичні явища

  21.11.2017 485 0

  Даний тест розрахований на учнів 9 класів. Він допоможе повторити розділ "Оптичні явища" та підготуватися до контрольної роботи по даній темі. 

 • Даний тест розрахований на учнів 9 класів (нова програма). Він допоможе систематизувати знання з теми та підготуватися до контрольної роботи. В ньому розглядаються імпульс, енергія тіла та закони збереження імпульсу та механічної енергії. Хороше тренування перед контрольною роботою.

 • Для учнів 7 класів. Допоможе повторити ключові моменти з даної теми, сформувати навичкі розв'язування задач на знаходження характеристик рівномірного руху.

 • Допоможе засвоїти знання про електричний струм в газах та вакуумі, ознайомити з явищем самостійного та несамостійнго  газового розряду, застосуванням вакуумного діоду

 • Допоможе при засвоєнні знань про імпульс тіла та реактивний рух, формуванні навичок розв'язування задач

 • Допоможе при засвоєнні знань про коливальний рух, вільні та вимушені коливання, при формуванні навичок розв'язування задач

 • Фізика 8 клас

  15.01.2020 27 0

  Тестування для учнів 8 класу з теми "Теплові явища та електризація, подільність електричного заряду"

 • Тест містить питання на знаходження однієї правильної відповіді та завдання відкритої форми

 • Допоможе засвоїти знання про дію магнітного поля на провідники зі струмом та заряджені частинки, сформувати навички розв'язування задач.

 • Допоможе при засвоєнні знань про електромагнітну індукцію, формуванні навичок розв'язування задач.

 • Пропоную завдання для оцінювання з теми "Основи термодинаміки" для 10-го класу за новою програмою, за підручником "Фізика" (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.). 10 клас / за ред. В.Г., Бар’яхтара, С.О. Довгого. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018. – 272 с. : іл.

 • Допоможе при засвоєнні знань про  електромагнітні  хвилі, радіозв'язок при формуванні навичок розв'язування задач.

 • Даний тест розрахований на учнів 7 класів. Він допоможе повторити ключові моменти з даної теми, а також підготуватися до контрольної роботи.

 • Магнітне поле

  08.10.2017 1685 0

  Даний тест допоможе підготуватися до контрольної роботи і повторити матеріал.

 • Тест з 1 частини теми "Теплові явища" дає змогу перевірити знання термінів та формул, розуміння основних понять, уміння розвязувати задачі на використання формул теплоємності. 

 • Тест для оцінювання знань з теми "Електризація тіл. Електричний заряд. Види зарядів"

 • Тест для оцінювання знань з теми "Сила струму та її вимірювання" для учнів 8 класу

 • Тест для оцінювання знань з теми: "Робота і потужність електричного струму

 • Тест з фізики для учнів 10 класу. З тем "Вільне падіння", "Рух тіла по колу"

 • Для учнів 7 класів. Допоможе повторити ключові моменти з даної теми, сформувати поняття атмосферного тиску, зрозуміти методи його вимірювання, сформувати навичкі розв'язування задач на розрахунок атмосферного тиску.