• Тест з 1 частини теми "Теплові явища" дає змогу перевірити знання термінів та формул, розуміння основних понять, уміння розвязувати задачі на використання формул теплоємності. 

 • Завдання тесту розраховані на учнів 7 класу для перевірки знань по темі "Густина речовини,маса тіла,сила"

 • Допоможе при засвоєнні знань про коливальний рух, вільні та вимушені коливання, при формуванні навичок розв'язування задач

 • Тест містить питання на знаходження однієї правильної відповіді та завдання відкритої форми

 • Тест містить 8 різнорівневих завдань з теми "Електричний струм" та має на меті визначити рівень знань учнів за 12-бальною системою

 • На скільки Ви готові до контрольної роботи? Чи маєте Ви глибокі знання з фізики? Перевіремо? :) Опрацюйте тестові завдання для повторення теми "Світлові явища" (підготовка до контрольної роботи, узагальнення). Тестові завдання створені в якості додатку до «Робочого зошиту поетапного формування знань, Фізика 9 клас». 

 • На скільки Ви готові до контрольної роботи? Чи маєте Ви глибокі знання з фізики? Перевіремо? :) Опрацюйте тестове завдання "Закони Ньютона. Сили в природі" (підготовка до контрольної роботи, узагальнення) Тестові завдання створені в якості додатку до «Робочого зошиту поетапного формування знань, Фізика 10 клас». 

 • На скільки Ви готові до контрольної роботи? Чи маєте Ви глибокі знання з фізики? Перевіремо? :) Опрацюйте тестове завдання "Закони постійного струму" (підготовка до контрольної роботи, узагальнення) Тестові завдання створені в якості додатку до «Робочого зошиту поетапного формування знань, Фізика 11 клас». 

 • Тест для поточного контролю знань з теми "Електромагнітна індукція"

 • Самостійна робота з тем "Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла", "Види деформацій. Закон Гука", "Механічні властивості твердих тіл", "Рідкі кристали, полімери" (26 запитань). 10 клас. Рівень стандарту.

 • Тест з фізики для учнів 10 класу з теми Механічний рух, Система відліку, Шлях і переміщення містить 11 питань

 • Тест перевіряє знання формул з теми Молекулярна фізика: Основні положення МКТ, Основне рівняння МКТ, Температура, Енергія

 • Тест з фізики  для учнів 7 класу. Тест дає можливість перевірити знання з теми "Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл". 

 • Тест, фізики, профільної школи. Для учнів 11 класу загальноосвітньої школи. рівень стандарт.

 • короткочасна контрольна робота - зріз залишкових знань з фізики за програмою основної школи

 • Тест з фізики для учнів 7 класу на тему "Дифузія". Тест складений українською мовою.

 • Тестові завдання з теми «Електричний струм в різних середовищах (металах, газах, електролітах, напівпровідниках)» (20 запитань). 11 клас. Рівень стандарту.

 • Імпульс тіла.  Закон збереження імпульсу. Механічна енергія. Завдання зі збірника для підготовки до ЗНО

 • Самостійна робота для перевірки знань з теми "Механіка.Релятивістська механіка" ,фізика, 10 клас, рівень стандарту

 • Проходження тесту дозволяє перевірити знання з теми "Взаємодія тіл.Сила"

 • Фізика 7 класс

  28.11.2019 259 0

  Тест з фізики 7 класс для учнів(фізика,фізика 7 класс,7класс,тест,сертифікат,отримати,завдання,легкий тест)

 • На скільки Ви готові до контрольної роботи? Чи маєте Ви глибокі знання з фізики? Перевіремо? :) Опрацюйте тестове завдання "Зміна агрегатних станів речовини" (підготовка до контрольної роботи, узагальнення) Тестові завдання створені в якості додатку до «Робочого зошиту поетапного формування знань, Фізика 8 клас». 

 • Закон Кулона

  16.02.2017 5805 6

  Тест з теми "Закон Клона. Електричне поле" має 12 запитань з однією правильною відповідю

 • Даний тест розрахований на учнів 7 класів. Він допоможе повторити та систематизувати вивчений матеріал по темі "Механічний рух", та підготуватися до контрольної роботи.