• Тестові завдання з теми «Електричний струм в різних середовищах (металах, газах, електролітах, напівпровідниках)» (20 запитань). 11 клас. Рівень стандарту.

 • Самостійна робота з теми: "Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух". (15 завдань)

 • Самостійна робота з тем "Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла", "Види деформацій. Закон Гука", "Механічні властивості твердих тіл", "Рідкі кристали, полімери" (26 запитань). 10 клас. Рівень стандарту.

 • Цей тест допоможе гарно підготуватися до контрольної роботи з теми: "Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача.". Згадати основні формули та пригадати теплові явища.

 • Тема "Густина речовини" для учнів 7 класу. Завдання допоможуть краще навчитися знаходити густину речовини

 • Самостійна робота для перевірки знань з теми "Механіка.Релятивістська механіка" ,фізика, 10 клас, рівень стандарту

 • Для учнів 7 класів. Тест допоможе повторити ключові моменти з даної теми, а також підготуватися до контрольної роботи.

 • Данний тест допоможе краще засвоїти  та закріпити знання з даної теми. Для учнів 10 класу

 • Даний тест розрахований на учнів 10 класів. Він допоможе повторити ключові моменти з даної теми, а також підготуватися до контрольної роботи.

 • Для учнів 7 класів. Допоможе повторити ключові моменти з даної теми, сформувати поняття атмосферного тиску, зрозуміти методи його вимірювання, сформувати навичкі розв'язування задач на розрахунок атмосферного тиску.

 • Для учнів 7 класів. Допоможе повторити ключові моменти з даної теми, сформувати навичкі розв'язування задач на знаходження характеристик рівномірного руху.

 • Допоможе краще засвоїти матеріал, закріпити поняття матеріальна точка, траєкторія, шлях, переміщення