• Контрольне онлайн тестування для учнів 8 класу з теми : Електричний струм. Паралельне і послідовне з'єднання.

 • Закони Ньютона

  19.03.2020 4729 0

  Тест з фізики для учнів 9 класу з теми "Закони Ньютона" відповідає діючій програмі

 • Допоможе при засвоєнні знань про зміннй струм, при формуванні навичок розв'язування задач

 • Тестові завдання з розділу «Атомна і ядерна фізика» (25 запитань). 11 клас. Рівень стандарту.

 • На скільки Ви готові до контрольної роботи? Чи маєте Ви глибокі знання з фізики? Перевіремо? :) Опрацюйте тестові завдання для повторення теми "Світлові явища" (підготовка до контрольної роботи, узагальнення). Тестові завдання створені в якості додатку до «Робочого зошиту поетапного формування знань, Фізика 9 клас». 

 • Допоможе при засвоєнні знань про вільні електромагнітні коливання, при формуванні навичок розв'язування задач

 • Самостійна робота з тем "Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла", "Види деформацій. Закон Гука", "Механічні властивості твердих тіл", "Рідкі кристали, полімери" (26 запитань). 10 клас. Рівень стандарту.

 • Тест з фізики для учнів 10 класу з теми Механічний рух, Система відліку, Шлях і переміщення містить 11 питань

 • Тест містить 7 запитань з підрозділу "Архімедова сила. Умови плавання тіл"

 • Тестування з теми «Електричний опір. Закон Ома» 8 клас

 • Пропоную завдання для оцінювання з теми "Основи термодинаміки" для 10-го класу за новою програмою, за підручником "Фізика" (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В.М.). 10 клас / за ред. В.Г., Бар’яхтара, С.О. Довгого. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018. – 272 с. : іл.

 • Допоможе краще засвоїти матеріал, зрозуміти зв'зок між тиском, температурою та об'ємом ідеального газу