• Допоможе краще засвоїти матеріал, зрозуміти зв'зок між тиском, температурою та об'ємом ідеального газу

 • Закони Ньютона

  19.03.2020 5532 0

  Тест з фізики для учнів 9 класу з теми "Закони Ньютона" відповідає діючій програмі

 • короткочасна контрольна робота - зріз залишкових знань з фізики за програмою основної школи

 • При проходженні теста Ви перевірите знання теорії з тем: "Фізика - наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища", "Наукові методи вивчення природи. Внесок українських учених у розвиток фізики",  "Будова речовини. Молекули. Атоми", "Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин", "Похибки й оцінювання точності вимірювань".

 • Закон Кулона

  16.02.2017 6172 6

  Тест з теми "Закон Клона. Електричне поле" має 12 запитань з однією правильною відповідю

 • Даний тест розрахований на учнів 7 класів. Він допоможе повторити ключові моменти з даної теми, а також підготуватися до контрольної роботи.

 • Завдання тесту розраховані на учнів 7 класу для перевірки знань по темі "Густина речовини,маса тіла,сила"

 • Допоможе краще засвоїти матеріал, закріпити поняття матеріальна точка, траєкторія, шлях, переміщення

 • Тест з фізики для учнів 10 класу з теми Механічний рух, Система відліку, Шлях і переміщення містить 11 питань

 • Тест містить питання на знаходження однієї правильної відповіді та завдання відкритої форми

 • Тест розрахований на учнів 8 класу. Він допоможе повторити матеріал по даній темі, сфокусувавши увагу ключових питаннях, а також підготуватися до контрольної роботи.

 • Магнітне поле

  08.10.2017 5279 1

  Даний тест допоможе підготуватися до контрольної роботи і повторити матеріал.