• На скільки Ви готові до контрольної роботи? Чи маєте Ви глибокі знання з фізики? Перевіремо? :) Опрацюйте тестове завдання "Застосування законів динаміки. Статика" (підготовка до контрольної роботи, узагальнення) Тестові завдання створені в якості додатку до «Робочого зошиту поетапного формування знань, Фізика 10 клас». 

 • Тест з фізики для учнів 7 класу на тему "Дифузія". Тест складений українською мовою.

 • Тест перевіряє знання формул з теми Молекулярна фізика: Основні положення МКТ, Основне рівняння МКТ, Температура, Енергія

 • Тест, фізики, профільної школи. Для учнів 11 класу загальноосвітньої школи. рівень стандарт.

 • Допоможе краще засвоїти матеріал, закріпити поняття внутрішньої енергії, роботи та кількості теплоти, ККД теплового двтигуна

 • Імпульс тіла.  Закон збереження імпульсу. Механічна енергія. Завдання зі збірника для підготовки до ЗНО

 • Початкові відомості про будову речовини. Молекули. Рух молекул. Явище дифузії.

 • При проходженні теста Ви перевірите знання теорії з тем: "Фізика - наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища", "Наукові методи вивчення природи. Внесок українських учених у розвиток фізики",  "Будова речовини. Молекули. Атоми", "Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин", "Похибки й оцінювання точності вимірювань".

 • Магнітне поле

  08.10.2017 3917 1

  Даний тест допоможе підготуватися до контрольної роботи і повторити матеріал.

 • Оптичні явища

  21.11.2017 1683 0

  Даний тест розрахований на учнів 9 класів. Він допоможе повторити розділ "Оптичні явища" та підготуватися до контрольної роботи по даній темі. 

 • Даний тест розрахований на учнів 7 класів. Він допоможе повторити та систематизувати вивчений матеріал по темі "Механічний рух", та підготуватися до контрольної роботи.

 • Допоможе краще засвоїти матеріал, зрозуміти зв'зок між тиском, температурою та об'ємом ідеального газу