• Контрольна робота №5 "Нова українська література. Творчість Тараса Шевченка". Виконавши завдання, зможете перевірити якість засвоєних знань.