• В тесте  предложені такие темі как : дієслово,дієприслівник,дієприкметник, накзовий спосіб,дійсний спосіб,умовний спосіб, займенник,числівник, узгодження числівника  з займенником також дієслова доконаного та недоконаного виду , правила написання прислівників -разом чи окремо ,короткі форми прикметника ,граматичні форми на означення часу ступені порівняння прикметників.Тест розрахован на учнів  з восьмого по одинадцятий класи. Тест розроблений за програмою підручників за якими навчаються учні .Тест сучасна українська мова має з чотирьох наведеннник відповідей,лише одну правильну відповідь.Після опрацювання тесту натискайте на правильну відповідь та на кнопку далі, потім з'явиться новий тест. Всього тесті в дванадцять.

 • Перевірка знань учнів з теми "Правила вживання апострофа. Правильне написання слів з апострофом"

 • Перевірка знань учнів з теми "Правопис префіксів" (підготовка до ЗНО)

 • Виконавши тест, ви повторите, узагальните та систематизуєте знання про фразеологізми, їх вживання у мовленні  та синтаксичну роль у реченні. Даний тест допоможе вам краще підготуватися до ЗНО.

 • Перевірка знань учнів з теми "Фонетика: голосні та приголосні звуки, алфавіт, склад, наголос"

 • Пройшовши тест, ви матимете можливість систематизувати та узагальнити вивчений матеріал, а також закріпити набуті раніше знання з морфології, будови слова, лексикології тощо.

 • Тести для учнів 10 - 11 класів, який допоможе їм у підготовці до державного іспиту з української мови.

 • Тест з української мови для учнів 10 класу (академічний рівнь) за темою "Морфологічна норма".

 • Запропоновані завдання для учнів 10 класу з теми "Правопис слів іншомовного походження"

 • Тести з української мови для учнів 10- 11 класів, для загальної превірки якості знань учнів та їх вміння бути готовими до незалежно зовнішнього оцінювання

 • Перевірний тест з української мови для 10 класу. Поняття: дієслово, дієприкметник, дієприслівник, безособова форма на -но, -то; прислівник; службові частини мови: сполучник, прийменник, частка; вигук.

 • Тест призначений для  уроків з української мови ("Контрольне читання тексту")