• Новий!

  Тест за темою складнопідрядне речення. Він допоможе перевірити знання учнів.

 • Новий!

  Члени речення

  20.01.2021 5 0

  Цей тест допоможе як вчителю перевірити знання учнів на уроці, так і самим учням самостійно провести перевірку знань.

 • Тести "Іменник"

  26.12.2017 38144 50

  Відкрити останню криницю – криницю знань допоможуть тести (робота на комп’ютерах). Вони підсумують усе, що ви вивчили про іменник).

 • Виконавши тест, ви повторите, узагальните та систематизуєте знання про фразеологізми, їх вживання у мовленні  та синтаксичну роль у реченні. Даний тест допоможе вам краще підготуватися до ЗНО.

 • В тесте  предложені такие темі как : дієслово,дієприслівник,дієприкметник, накзовий спосіб,дійсний спосіб,умовний спосіб, займенник,числівник, узгодження числівника  з займенником також дієслова доконаного та недоконаного виду , правила написання прислівників -разом чи окремо ,короткі форми прикметника ,граматичні форми на означення часу ступені порівняння прикметників.Тест розрахован на учнів  з восьмого по одинадцятий класи. Тест розроблений за програмою підручників за якими навчаються учні .Тест сучасна українська мова має з чотирьох наведеннник відповідей,лише одну правильну відповідь.Після опрацювання тесту натискайте на правильну відповідь та на кнопку далі, потім з'явиться новий тест. Всього тесті в дванадцять.

 • Узагальнення теми "Складнопідрядні речення". Приклади речень підібрано із повісті І.Франка "Захар Беркут".

 • Знання - це сила. Покажіть силу своїх знань, виконавши тести з теми "Відміни іменників".

 • Тест "Пряма мова. Непряма мова. Цитата" допоможе вчителям української мови перевірити знання учнів старшої школи.

 • Перевірка знань учнів з теми "Правила вживання апострофа. Правильне написання слів з апострофом"

 • Тест містить завдання ЗНО 2010-2019 рр. Розрахований на учнів 10-11 класів. Може бути використаний під час підготовки до ЗНО з української мови та літератури

 • Перевірка знань учнів з теми "Правопис префіксів" (підготовка до ЗНО)

 • Тест для учнів 8 класу, що має на меті перевірити рівень навченості школярів з теми "Звертання. Вставні слова"

 • Iнтерактивний тест з української мови для учнiв 2 класу "Перенос слів iз рядка в рядок"

 • Для узагальнення та систематизації знань з теми "Правила вживання апострофа" для учнів 5 класу. Проводиться перед контрольною роботою  з теми "Фонетика"(І частина)

 • Тестові завдання з розділу "Морфологія.Орфографія",з теми "Дієслово"

 • Перевірка знань учнів з теми "Правопис літер, що позначають ненаголошені О, И, Е"

 • Тест для учнів 6 класу, що дозволить перевірити свої знання про числівник, його розряди  за значенням і будовою , а також про особливості відмінювання числівників. На виконання завдання є лише 1 спроба.

 • Тест для перевірки знань з теми "Написання префіксів з-, с-, зі-" у 5 класі

 • Перевірка знань учнів з теми "Фразеологія. Джерела українськиї фразеологізмів"

 • Запропоновані завдання для учнів 10 класу з теми "Правопис слів іншомовного походження"

 • Тест з української мови для 8 класу за темою "Прикладка". Цей тест допоможе вчителю перевірити знання учнів.

 • Тестування для учнів 6  класу за темою "Іменник як частина мови"

 •   Завдання на закріплення знань з теми "Правопис прислівників"

 • Ми вже понад рік послуговуємося оновленим правописним кодексом. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук України та національних університетів з різних регіонів України. 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 437 «Питання українського правопису», якою схвалив нову редакцію Українського правопису. 3 червня 2019 року фінальний текст документа опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення.   Офіційна версія Українського правопису в редакції 2019 р. побачила світ у видавництві «Наукова думка». Нова редакція подає уточнені й доповнені правила написання загальних і власних назв українського та іншомовного походження, деталізовані правила вживання розділових знаків. В усіх розділах оновлено ілюстративний матеріал. Звісно, карантинні реалії не повинні нам завадити в опануванні нових мовних правил. Тож пропонуємо всім перевірити свої знання завдяки тесту «Лінгвістичний клубок» та розплутати  мовні ниточки цікавих питань.  Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя. Франсуа Вольтер

 • Перевірний Тест з української мови на тему "Іменник" "Прикметник" "Речення" "Частини мови" для учнів  2 класу 

 • Тест "Дієслово. Правопис Не- з дієсловами" дозволяє перевірити знання учнів за наступними темами: "Форми дієслова", "Написання Не з дієсловами". 

 • Тести для учнів 10 - 11 класів, який допоможе їм у підготовці до державного іспиту з української мови.

 • Тест для учнів 8 класу, який перевіряє знання школярів про відокремлення,   зокрема відокремлені означення.

 • Iнтерактивний диктант для учнів 4 класу при закріпленні теми "Однорідні члени речення"

 • Тему закінчили - час перевірити свої знання. Як ти засвоїв тему? Пройди питання тесту, оцінку повідом вчителю. Будь уважним, розумним, слідкуй за часом і не помиляйся. БАЖАЮ УСПІХУ!

 • Даний тест складено для узагальнення та систематизації знань з теми "Складне речення з різними видами зв'язку", а також повторення теми "Синтаксис"

 • Перевірка знань учнів з теми "Фонетика: голосні та приголосні звуки, алфавіт, склад, наголос"

 • Тести для учнів 5 класу з теми "Вживання апострофа", мета якого ознайомити учнів з правилами вживання апострофа; домогтися засвоєння ними цих правил; виробляти навички застосувати вивчені правила на практиці; розвивати логічне мислення, пам´ять, увагу; виховувати в учнів повагу до рідного слова, вчити цінувати його красу , стимулювати бажання вдосконалювати власне мовлення.

 • Перевірте, як ви засвоїли навчальний матеріал з теми "Прикметник".Вам будуть запропоновані різні типи завдань: завдання, в яких потрібно обрати одну і декілька правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності, завдання в яких необхідно заповнити пропуски та завдання на введення тексту.Під час виконання тесту уважно читайте умову завдання, грамотно пишіть відповіді.

 • Тест з української мови для учнів 6 класу, що перевіряє, як  школярі засвоїли тему: "Написання прикметників разом, окремо та через дефіс"

 • Тест з української мови для учнів 10-11 класів, для загальної перевірки якості знань учнів та впевності в їх готовності до зовнішнього незалежного оцінювання.