• В тесте  предложені такие темі как : дієслово,дієприслівник,дієприкметник, накзовий спосіб,дійсний спосіб,умовний спосіб, займенник,числівник, узгодження числівника  з займенником також дієслова доконаного та недоконаного виду , правила написання прислівників -разом чи окремо ,короткі форми прикметника ,граматичні форми на означення часу ступені порівняння прикметників.Тест розрахован на учнів  з восьмого по одинадцятий класи. Тест розроблений за програмою підручників за якими навчаються учні .Тест сучасна українська мова має з чотирьох наведеннник відповідей,лише одну правильну відповідь.Після опрацювання тесту натискайте на правильну відповідь та на кнопку далі, потім з'явиться новий тест. Всього тесті в дванадцять.

 • Тестування для закріплення наголосів в словах за програмою ЗНО 2021

 • Тест з української мови для учнів 10-11 класів, для загальної перевірки якості знань учнів та впевності в їх готовності до зовнішнього незалежного оцінювання.

 • Тест складається із 20 питань. Він призначений для тестування знянь учнів 3 класу з теми "Іменник".

 • Тести "Іменник"

  26.12.2017 46013 58

  Відкрити останню криницю – криницю знань допоможуть тести (робота на комп’ютерах). Вони підсумують усе, що ви вивчили про іменник).

 • Тест  з української мови для учнів 5 кл., що має на меті перевірити, як школярі засвоїли тему "Однорідні члени речення. Сполучниковий і безсполучниковий зв'язок між однорідними членами речення"

 • Правопис прислівників. Тестові завдання. Українська мова. Перевірка рівня знань.

 • Тест для визначення рівня підготовки учня до зовнішнього незалежного оцінювання

 • Знання - це сила. Покажіть силу своїх знань, виконавши тести з теми "Відміни іменників".

 • Тести для учнів 10 - 11 класів, який допоможе їм у підготовці до державного іспиту з української мови.

 • Тест з фонетики, графіки, орфографії та орфоепії. Знання граматики. 

 • Тест "Дієслово. Правопис Не- з дієсловами" дозволяє перевірити знання учнів за наступними темами: "Форми дієслова", "Написання Не з дієсловами". 

 • Цей тест можна проходити під час підсумкового уроку з теми "Службові частини мови". 

 • Узагальнення теми "Складнопідрядні речення". Приклади речень підібрано із повісті І.Франка "Захар Беркут".

 • Iнтерактивний тест з української мови для учнiв 2 класу "Перенос слів iз рядка в рядок"

 • Тест з української мови для учнів 5 класу з теми "Складне речення. Прама мова. Діалог". Можна використати як тренувальний або контрольний вид роботи.

 • Звертання. Кличний відмінок. Тестові завдання. Українська мова. Перевірка рівня знань.

 • Тестуваннядля учнів 5 класу учнів з теми "Орфографія"(частина друга)

 • Тести для учнів 5 класу з теми "Вживання апострофа", мета якого ознайомити учнів з правилами вживання апострофа; домогтися засвоєння ними цих правил; виробляти навички застосувати вивчені правила на практиці; розвивати логічне мислення, пам´ять, увагу; виховувати в учнів повагу до рідного слова, вчити цінувати його красу , стимулювати бажання вдосконалювати власне мовлення.

 • Запропоновані завдання для учнів 10 класу з теми "Правопис слів іншомовного походження"

 • Члени речення

  20.01.2021 263 0

  Цей тест допоможе як вчителю перевірити знання учнів на уроці, так і самим учням самостійно провести перевірку знань.

 • Тренувальний тест для збагачення лексикону (учням середньої та старшої ланки): уживання літературно унормованих словосполучень і слів, переклад мовних висловів українською. Допоможе при підготовці до ЗНО. Перевірити значення слів можна за словником:  http://sum.in.ua/

 • Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

 • Тестування з теми "Відокремлені члени речення" для учнів 8 класу. Тест узагальнює та систематизує знання з даної теми.

 • Тест для узагальнення теми "Складне речення" (на цитатному матеріалі роману "Чорна рада" П.Куліша)

 • Текст до тестового завдання з теми Читання мовчки 5 клас українська мова

 • Тест складається з 20 питань. призначений для тестування знань учня з тиме "Іменник"

 • Складне речення

  18.02.2021 1413 0

  Складне речення. Тестові завдання. Українська мова. Перевірка рівня знань.

 • Тест з української мови 2 клас з теми " Текст". Діагностична робота .

 • Наголоси №1

  01.02.2022 206 0

  Цей тест допоможе Вам перевірити знання з теми "Наголоси"

 • Перевірка знань учнів з теми "Правопис префіксів" (підготовка до ЗНО)

 • Тренувальний тест з української мови для підготовки до ЗНО для учнів 10-11 класів

 • Підсумковий тест з української мови для учнів 5 класу. Узагальнюємо знання з фонетики, орфоепії та орфографії

 • Тест з української мови для учнів  6 кл., що перевіряє засвоєння школярами  тем: "Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ськ-,-цьк-,-зьк-", "Букви о, е, и в суфіксах -ов-, -ев-, -ин-, -ін-, -ичн-","Написання не з прикметниками", "Написання -н-, -нн- у прикметниках".

 • Тест для учнів 3 класу Тема "Відмінки іменників" Перевірка умінь і навичок учнів з даної теми Завдання для самоперевірки

 • Перевірний Тест з української мови на тему "Іменник" "Прикметник" "Речення" "Частини мови" для учнів  2 класу 

 • Дієслово ,4 клас

  19.03.2020 657 0

  Тести з теми "Повторення вивченого про дієслово" для 4 класу

 • Інтерактивний диктант з української мови для учнів 3 класу після вивченя теми "Правопис особових закінчень".

 • Цей тест дозволяє перевірити знання третьокласників за темою "Відмінки іменників"., уміння учнів встановлювати відмінки іменників.

 • Даний тест складено для узагальнення та систематизації знань з теми "Складне речення з різними видами зв'язку", а також повторення теми "Синтаксис"