• Новий!

  Тест призначений для  уроків з української мови ("Контрольне читання тексту")

 • В тесте  предложені такие темі как : дієслово,дієприслівник,дієприкметник, накзовий спосіб,дійсний спосіб,умовний спосіб, займенник,числівник, узгодження числівника  з займенником також дієслова доконаного та недоконаного виду , правила написання прислівників -разом чи окремо ,короткі форми прикметника ,граматичні форми на означення часу ступені порівняння прикметників.Тест розрахован на учнів  з восьмого по одинадцятий класи. Тест розроблений за програмою підручників за якими навчаються учні .Тест сучасна українська мова має з чотирьох наведеннник відповідей,лише одну правильну відповідь.Після опрацювання тесту натискайте на правильну відповідь та на кнопку далі, потім з'явиться новий тест. Всього тесті в дванадцять.

 • Тестові завдання допоможуть вам проаналізувати рівень знань з теми "Фонетика. Орфографія".

 • Тести "Іменник"

  26.12.2017 34387 41

  Відкрити останню криницю – криницю знань допоможуть тести (робота на комп’ютерах). Вони підсумують усе, що ви вивчили про іменник).

 • Перевірка знань учнів з теми "Числівник. Відмінювання числівників. Позначення часу"

 • Перевірка знань учнів з теми "Спрощення в групах приголосних. Зміни приголосних за творення слів"

 • Виконавши тест, ви повторите, узагальните та систематизуєте знання про фразеологізми, їх вживання у мовленні  та синтаксичну роль у реченні. Даний тест допоможе вам краще підготуватися до ЗНО.

 • Тему закінчили - час перевірити свої знання. Як ти засвоїв тему? Пройди питання тесту, оцінку повідом вчителю. Будь уважним, розумним, слідкуй за часом і не помиляйся. БАЖАЮ УСПІХУ!

 • Тренажер з правопису допоможе учням перевірити знання з теми "Дієвідміни. Правопис закінчень".

 • Тест "Пряма мова. Непряма мова. Цитата" допоможе вчителям української мови перевірити знання учнів старшої школи.

 • Завдання з країнської мови для 7 класу,  підготовка до контрольної роботи

 • Перевірка знань учнів з теми "Фонетика: голосні та приголосні звуки, алфавіт, склад, наголос"

 • Узагальнення теми "Складнопідрядні речення". Приклади речень підібрано із повісті І.Франка "Захар Беркут".

 • Перевірка знань учнів з теми "Фразеологія. Джерела українськиї фразеологізмів"

 • Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності

 • Контрольна робота за темою «Речення з відокремленими членами». Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань та вмінь; розвивати логічне мислення, уміння узагальнювати та систематизувати матеріал; виховувати охайність і відповідальність.

 • Підсумковий контрольний тест за вивченим по темі "Прикметник".

 • Тест з української мови для учнів  6 кл., що перевіряє засвоєння школярами  тем: "Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ськ-,-цьк-,-зьк-", "Букви о, е, и в суфіксах -ов-, -ев-, -ин-, -ін-, -ичн-","Написання не з прикметниками", "Написання -н-, -нн- у прикметниках".

 • Тест для учнів 6 класу, що дозволить перевірити свої знання про числівник, його розряди  за значенням і будовою , а також про особливості відмінювання числівників. На виконання завдання є лише 1 спроба.

 • Тестування для учнів 5 класу з теми синтаксис та пунктуація. Самостійна робота 

 • Завдання для систематизації знань з мови й літератури.  Текстовий матеріал підібрано з новели Ольги Кобилянської «Valse melancolique»

 • Тест з української мови для учнів 5 класу з теми "Складне речення. Прама мова. Діалог". Можна використати як тренувальний або контрольний вид роботи.

 • Ми вже понад рік послуговуємося оновленим правописним кодексом. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук України та національних університетів з різних регіонів України. 22 травня 2019 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 437 «Питання українського правопису», якою схвалив нову редакцію Українського правопису. 3 червня 2019 року фінальний текст документа опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення.   Офіційна версія Українського правопису в редакції 2019 р. побачила світ у видавництві «Наукова думка». Нова редакція подає уточнені й доповнені правила написання загальних і власних назв українського та іншомовного походження, деталізовані правила вживання розділових знаків. В усіх розділах оновлено ілюстративний матеріал. Звісно, карантинні реалії не повинні нам завадити в опануванні нових мовних правил. Тож пропонуємо всім перевірити свої знання завдяки тесту «Лінгвістичний клубок» та розплутати  мовні ниточки цікавих питань.  Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя. Франсуа Вольтер

 • Текст до тестового завдання з теми Читання мовчки 5 клас українська мова

 • тест призначений для перевірки знань учнів від 5-го класу і старших, питання з української мови та літератури різних рівнів складності

 • Тести для учнів 5 класу з теми "Вживання апострофа", мета якого ознайомити учнів з правилами вживання апострофа; домогтися засвоєння ними цих правил; виробляти навички застосувати вивчені правила на практиці; розвивати логічне мислення, пам´ять, увагу; виховувати в учнів повагу до рідного слова, вчити цінувати його красу , стимулювати бажання вдосконалювати власне мовлення.

 • Пройдіть тест, та виберіть одну правильну відповідь. Усі питання стосовно теми мультимедіа. Дуже цікавий, пізнавальний тест. Можна розгадати і по логіці. Удачі кожному.

 • Перевірка знань учнів 6 класу  з теми "Числівник як частина мови"

 • Тест з української мови для учнів 3 класуза теемою "Перевірка орфограм у закінченнях іменників"

 • Перевірте, як ви засвоїли навчальний матеріал з теми "Прикметник".Вам будуть запропоновані різні типи завдань: завдання, в яких потрібно обрати одну і декілька правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності, завдання в яких необхідно заповнити пропуски та завдання на введення тексту.Під час виконання тесту уважно читайте умову завдання, грамотно пишіть відповіді.

 • Дієслово ,4 клас

  19.03.2020 457 0

  Тести з теми "Повторення вивченого про дієслово" для 4 класу

 • Інтерактивний диктант з української мови для учнів 3 класу після вивченя теми "Правопис особових закінчень".

 • Цей тест дозволяє перевірити знання третьокласників за темою "Відмінки іменників"., уміння учнів встановлювати відмінки іменників.

 • Тест для учнів старших класів, які готуються до ЗНО з української мови

 • Тест з української мови для учнів 4 класу з тем "Будова слова","Повторення.Прийменник.Сполучник.Частка" "Речення"

 • Цей тест допоможе учням 4 класу перевірити свої знання з теми "Прислівник"