• Тестові завдання з розділу "Морфологія.Орфографія",з теми "Дієслово"

 • Тест "Дієслово. Правопис Не- з дієсловами" дозволяє перевірити знання учнів за наступними темами: "Форми дієслова", "Написання Не з дієсловами". 

 • Тест для поточної перевірки знань з теми "Апостроф. М'який знак" в 10 класі. На початку подано правила складних випадків написання апострофа та м'якого знака. Можна використати для формувального оцінювання (самоперевірки), а також під час підготовки до ЗНО.

 • Тести для учнів 10 - 11 класів, який допоможе їм у підготовці до державного іспиту з української мови.

 • В тесте  предложені такие темі как : дієслово,дієприслівник,дієприкметник, накзовий спосіб,дійсний спосіб,умовний спосіб, займенник,числівник, узгодження числівника  з займенником також дієслова доконаного та недоконаного виду , правила написання прислівників -разом чи окремо ,короткі форми прикметника ,граматичні форми на означення часу ступені порівняння прикметників.Тест розрахован на учнів  з восьмого по одинадцятий класи. Тест розроблений за програмою підручників за якими навчаються учні .Тест сучасна українська мова має з чотирьох наведеннник відповідей,лише одну правильну відповідь.Після опрацювання тесту натискайте на правильну відповідь та на кнопку далі, потім з'явиться новий тест. Всього тесті в дванадцять.

 • Перевірка знань учнів з теми "Правопис літер, що позначають ненаголошені О, И, Е"

 • Завдання контрольної роботи спрямовані на перевірку знань та практичних умінь учнів з тем "Синтаксична норма. Пунктуаційна норма"

 • Складне безсполучникове речення. Тестові завдання. Українська мова. Перевірка рівня знань.

 • Тестування з теми "Відокремлені члени речення" для учнів 8 класу. Тест узагальнює та систематизує знання з даної теми.

 • Для узагальнення та систематизації знань з теми "Правила вживання апострофа" для учнів 5 класу. Проводиться перед контрольною роботою  з теми "Фонетика"(І частина)

 • Тренувальний тест з української мови для підготовки до ЗНО для учнів 10-11 класів

 • Контрольна робота з теми "Дієслово" допоможе вчителю перевірити знання учнів про дієслово, його форми, вид та час.

 • Відокремлена обставина. Тестові завдання. Українська мова. Перевірка рівня знань.

 • Тестування для учнів 6  класу за темою "Іменник як частина мови"

 • Перевірний Тест з української мови на тему "Іменник" "Прикметник" "Речення" "Частини мови" для учнів  2 класу 

 • Складнопідрядне речення. Синтаксис. Українська мова. Підготовка до ЗНО.

 • Дорогі друзі! Цей тест допоможе вам перевірити рівень навчальних досягнень з розділу «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія»; з’ясувати можливі недоліки в опануванні мовної теорії; удосконалити вміння логічно мислити, порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

 • Контрольна робота з теми "Дієслово" допоможе вчителю перевірити знання учнів про дієслово, його форми, вид та час.

 • Тренувальний тест для збагачення лексикону (учням середньої та старшої ланки): уживання літературно унормованих словосполучень і слів, переклад мовних висловів українською. Допоможе при підготовці до ЗНО. Перевірити значення слів можна за словником:  http://sum.in.ua/

 • Тобі вже відомо, що таке речення. Поміркуй!   Коли ми про щось розповідаємо, чи достатньо нам одного речення, щоб висловити свою думку?   Звичайно, ні! Отже, у процесі спілкування з'явилося висловлювання з кількох речень, що зветься текстом.

 • Перевірка знань учнів з теми "Правопис префіксів" (підготовка до ЗНО)

 • Тести для учнів 5 класу з теми "Вживання апострофа", мета якого ознайомити учнів з правилами вживання апострофа; домогтися засвоєння ними цих правил; виробляти навички застосувати вивчені правила на практиці; розвивати логічне мислення, пам´ять, увагу; виховувати в учнів повагу до рідного слова, вчити цінувати його красу , стимулювати бажання вдосконалювати власне мовлення.

 • Тест для учнів 3 класу Тема "Речення. Текст." Перевірка умінь і навичок учнів з даної теми

 • Цей тест допоможе учням 4 класу перевірити свої знання з теми "Дієслово""