• В тесте  предложені такие темі как : дієслово,дієприслівник,дієприкметник, накзовий спосіб,дійсний спосіб,умовний спосіб, займенник,числівник, узгодження числівника  з займенником також дієслова доконаного та недоконаного виду , правила написання прислівників -разом чи окремо ,короткі форми прикметника ,граматичні форми на означення часу ступені порівняння прикметників.Тест розрахован на учнів  з восьмого по одинадцятий класи. Тест розроблений за програмою підручників за якими навчаються учні .Тест сучасна українська мова має з чотирьох наведеннник відповідей,лише одну правильну відповідь.Після опрацювання тесту натискайте на правильну відповідь та на кнопку далі, потім з'явиться новий тест. Всього тесті в дванадцять.

 • Тести "Іменник"

  26.12.2017 42492 54

  Відкрити останню криницю – криницю знань допоможуть тести (робота на комп’ютерах). Вони підсумують усе, що ви вивчили про іменник).

 • Контрольна робота за темою «Речення з відокремленими членами». Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань та вмінь; розвивати логічне мислення, уміння узагальнювати та систематизувати матеріал; виховувати охайність і відповідальність.

 • Перевірка знань учнів з теми "Фонетика: голосні та приголосні звуки, алфавіт, склад, наголос"

 • Iнтерактивний тест з української мови для учнiв 2 класу "Перенос слів iз рядка в рядок"

 • Тест з української мови для учнів 10-11 класів, для загальної перевірки якості знань учнів та впевності в їх готовності до зовнішнього незалежного оцінювання.

 • Тест з української мови для учнів  6 кл., що перевіряє засвоєння школярами  тем: "Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ськ-,-цьк-,-зьк-", "Букви о, е, и в суфіксах -ов-, -ев-, -ин-, -ін-, -ичн-","Написання не з прикметниками", "Написання -н-, -нн- у прикметниках".

 • Даний тест складено для узагальнення та систематизації знань з теми "Складне речення з різними видами зв'язку", а також повторення теми "Синтаксис"

 • Тести для учнів 5 класу з теми "Вживання апострофа", мета якого ознайомити учнів з правилами вживання апострофа; домогтися засвоєння ними цих правил; виробляти навички застосувати вивчені правила на практиці; розвивати логічне мислення, пам´ять, увагу; виховувати в учнів повагу до рідного слова, вчити цінувати його красу , стимулювати бажання вдосконалювати власне мовлення.

 • Тест (поточний) для 6 класу. Кінець ІІ семестру. Частини мови. Більше уваги приділено займеннику. Завдання побудовані на основі творів української літератури за програмою 6 класу (2020-2021)

 • Тест з української мови для учнів 6 класу, що перевіряє, як  школярі засвоїли тему: "Написання прикметників разом, окремо та через дефіс"

 • Тест з фонетики, графіки, орфографії та орфоепії. Знання граматики. 

 • Тестові завдання з розділу "Морфологія.Орфографія",з теми "Дієслово"

 • Для узагальнення та систематизації знань з теми "Правила вживання апострофа" для учнів 5 класу. Проводиться перед контрольною роботою  з теми "Фонетика"(І частина)

 • Тренувальний тест з української мови для підготовки до ЗНО для учнів 10-11 класів

 • Тестові завдання з української мови та літератури  для учнів  10-11 класу.  Теми  з укр.мови " Орфографія. Синтаксис"Формат ЗНО

 • Тест для учнів 3 класу Тема "Речення. Текст." Перевірка умінь і навичок учнів з даної теми

 • Цей тест можна проходити під час підсумкового уроку з теми "Службові частини мови". 

 • Тест допоможе вчителю й учням перевірити знання з теми "Вигук"

 • Тестування  для  учнів  2  класу з теми " Алфавіт. Голосні  звуки. Наголос."

 • Узагальнення теми "Складнопідрядні речення". Приклади речень підібрано із повісті І.Франка "Захар Беркут".

 • Межi речення

  07.05.2020 116 0

  Інтерактивний диктант з української мови для 2 класу "Липа" 

 • Вставні слова

  17.02.2021 505 0

  Вставні слова. Тестові завдання. Українська мова. Перевірка рівня знань

 • Правопис прислівників. Тестові завдання. Українська мова. Перевірка рівня знань.