• Для узагальнення та систематизації знань з теми "Правила вживання апострофа" для учнів 5 класу. Проводиться перед контрольною роботою  з теми "Фонетика"(І частина)

  • Тест  з української мови для учнів 5 кл., що має на меті перевірити, як школярі засвоїли тему "Однорідні члени речення. Сполучниковий і безсполучниковий зв'язок між однорідними членами речення"

  • Тест з української мови для учнів 5 класу з теми "Складне речення. Прама мова. Діалог". Можна використати як тренувальний або контрольний вид роботи.

  • Тести для учнів 5 класу з теми "Вживання апострофа", мета якого ознайомити учнів з правилами вживання апострофа; домогтися засвоєння ними цих правил; виробляти навички застосувати вивчені правила на практиці; розвивати логічне мислення, пам´ять, увагу; виховувати в учнів повагу до рідного слова, вчити цінувати його красу , стимулювати бажання вдосконалювати власне мовлення.

  • Тест для перевірки знань з теми "Написання префіксів з-, с-, зі-" у 5 класі

  • Тестуваннядля учнів 5 класу учнів з теми "Орфографія"(частина друга)

  • Тестування для учнів 5 класу з теми "Будова слова. Орфографія"

  • Тестування з української мови для учнів 5 класу з теми "Фонетика. Орфографія"

  • Підсумковий тест з української мови для учнів 5 класу. Узагальнюємо знання з фонетики, орфоепії та орфографії