Гимнастика и акробатика

М Т И Р У Т В Н О М К А Н И М
И К Р И А Р Е Л П А Т К А Н З
Й А Е Щ В Б З Е Р Ы Ж О Т К А
О А В А Е К О К О Л Ь Ц Л А Р
Г А К Б И М Н А С Ь Я А Е Н Т
Р О О А Г И Т С У К А В О Б А
Т Й Р К К К А К Р И С И С Р У
С Ч Ы В У А К Р Б Т И Л З И Ч
Ь Я Л С Ь Н О О Б А Н А Е Я Х
Т М И О У Я И С О М Е Г Н Р О
С О В Н П О Р А В Г М А И К С
Л Ф К Ы В У Б Н М И С А Н Л И
Я П Ы В А Л К А К А К Ь Т А Г
И А Л К А О О Л Ч Т Е Р С О И
Ц А Н И Д Р А К И Н Г Т С К Б