Ֆիլվորդ. Ազգակործանները

Ի Ն Բ Ե Ր Յ Ա Ն Ս Գ Ր Ա Ս Ժ Ր Ե Ս
Կ Ռ Ո Ր Ա Չ Ն Ա Յ Հ Ա Յ Հ Ե Ղ Ա Փ
Ո Լ Փ Տ Ք Ո Ր Ի Գ Ա Ն Շ Ի Ր Դ Ա Ո
Ա Մ Ա Կ Ա Ն Պ Ա Յ Մ Ա Խ Վ Ա Ա Ն Խ
Ն Ն Շ Ա Ե Թ Ա Ղ Ա Ս Ն Ա Ա Վ Ղ Օ Ա
Ո Ե Ի Ի Լ Ա Ն Ր Ո Վ Ո Հ Ն Ն Ի Ս Կ
Ւ Գ Ն Ց Յ Ն Յ Դ Կ Ս Ե Փ Յ Ա Մ Կ Ա
Կ Զ Յ Ա Ա Ւ Ա Ն Ա Ռ Ո Ւ Մ Չ Ք Ա Ն
Յ Ա Ա Ք Ն Ո Հ Ի Ր Ի Ա Յ Ի Ո Ա Ն Դ
Ա Վ Ն Ա Յ Թ Ւ Ո Ն Ա Ն Ց Թ Լ Յ Յ Ա
Ն Ք Ա Ղ Ո Ւ Ն Ն Ա Կ Ա Զ Ի Ը Ն Ա Շ
Ր Ա Ց Ո Ւ Մ Ւ Ո Կ Ա Ն Յ Ա Գ Զ Ա Ն
Ւ Ո Ն Ւ Ո Յ Թ Ն Ւ Ո Յ Թ Ւ Ո Ց Կ Ա