Онлайн кроссворд "Терміни з атомної фізики"

12
34
5
6
7
8
9
10
1112
13
По горизонтали
3.Здатність ядер радіонуклідів довільно перетворюватися на ядра інших елементів із випромінюванням мікрочастинок 8.Дуже стійкі до радіації. Деякі з них можуть витримати радіоактивне випромінювання до 150 Гр 9.Шведський учений. Працював у галузі медичної фізики, вивчав вплив радіації на біологічні системи. 10.Англійський фізик, працював над проблемами, повязаними із впливом опромінювання на біологічні системи. Засновник радіобіології. 11.Послідовність операцій з видобуванням ядерного палива з руди, виготовлення ТВЕЛів, використання ТВЕЛів на атомних електростанціях і подальшого перероблення радіоактивних відходів називають ядерним... 12.Видатний англійський фізик. Заклав основи вчення про радіоактивність і будову атома. Здійснив першу ядерну реакцію. 13.Реакція злиття легких ядер, яка відбувається за дуже високих температур