Татарча да яхшы бел...

Сүз белән көй нигезендә ясалган жанр Юмор, сатира
Башкала
Көлүгә тартым йөз куян, ..., тиен, йомран (Г.Тукай) Хатын- кыз Алла Чак, вакыт Төс
Халыкны җәлеп итү формасы
Озын аяклы, озын томшыклы зур кош Ымлык Фикерләү, уйлый белү сәләте
Мич юлын каплау өчен капкач Дәүләт
Яфраклы тугай үсемлеге