Диалектика

Д И А Н А Я И К А Р А З В Ь Э
О К Л В И Т З И Ф И Е Т И З К
Н А Е К Т К Е Т А Т О И В Я Л
Е З А Я И Е М З В И Т Е С К Е
И Ч Н А К Ъ Р А Е Ы Р И Ц Т А
П Е В И Т Б К Е Ъ Н И Н А И К
И Р О В К О Т С Б Н Е И Ч Е Д
Ц Р П И Е Ъ Б У У Е О Г П С О
Н И Я Т О Р П К С В Л О Р К Г
Г Н А К Е Ы Н А С Т И Т Я А М
Я О С С Е Ч Ж Ч Е О В Т О Т А
А К Е О Л И О Л О П М Е Д И З
С Е Ч О Г О Л О Т Н О О Л М
И Г Я А К С Е Ч И Г О