Властелин колец / The Lord of the Rings

Х О Б Б Н А З Б Р А Т С Т Р И Т Р
К О Т И Н И Г У Л И М О В И Л Ь И
Ь Л Ы Х А К Г Ф Ы Н А С - Т Э Ф В
Ц Г Р О О Р Э Р О Д О Р Н Г Ш Ы Е
О О Н Д О Р Н А Р А Г О М И И Р Н
Н Г Ф Ь Л А Д Г О Л Л У Л Б И С Д
О М О Р Д О Р Б Л Ы Я М И С Л А Е
М А С Л Е Г О О И Н И Р М Э Ь У Л
Ы Р У М А Н Л Г Н О Р О М О Б Р Л
Р И М О Б С А И Д Г Л Э Н И П О Н
Э Ы О Р М Е Р Р Л А Н Г О Р П И П
Н Т О Н Е З Р Д А Ф А В Е Н Д У И
Л О К Г А И И Э Л Ь А Р Н А Н Т Н
О Т Л Д Р Э Р Н А Л Е Е З А Р Е О
И Р О В И Д И Т П А Ь М И М А Ф Д
Э Н Э О Н О Р А С С Р Е Д И Р Н Е