Қисық сызықты трапеция және оның ауданы

  1. Қисық сызықты трапеция дегеніміз не?
  2. Қисық сызықты трапеция ауданын интегралдың көмегін қалай есептейтіндігі жайлы диалог жүргізу,
  3. ауданын есептеу алгоритмін қайталау, 
  4. тақырыпты қайталау,
  5. тақырыпты бекіту.
Инструкция

Қайсы мәліметтер сізге таныс? Жауаптарың белгілеңіз!

  1. Қисық сызықты трапеция дегеніміз не?
  2. Қисық сызықты трапеция ауданын интегралдың көмегін қалай есептейтіндігі жайлы диалог жүргізу,
  3. ауданын есептеу алгоритмін қайталау, 
  4. тақырыпты қайталау,
  5. тақырыпты бекіту.