1
1

Қисық сызықты трапеция дегеніміз не? Қисық сызықты трапеция ауданын интегралдың көмегін қалай есептейтіндігі жайлы диалог жүргізу, ауданын есептеу алгоритмін қайталау,  тақырыпты қайталау, тақырыпты бекіту.