მოხარხარე გამოქვაბული

გაეცანით გაკვეთილს, მიჰყევით მითითებებს, შეასრულეთ დავალებები ტექსტის წაკითხვამდე და წაკითხვის დროს

დაწერეთ
 
Автор: G-PRIED
Источник: ჩემი სკოლა