Informatika va Axborot texnalogiyalari fanidan online darslarni o'zlashtirish uchun

17-Mavzu (1) ma'lumotlarini daftaringizga qayd qiling va berilgan (2) joriy nazorat testini bajaring!

Darsga qatnashish uchun qayd qiling
 
Автор: N.G.Mardayev