0
1

გაეცანით გაკვეთილს, მიჰყევით მითითებებს, შეასრულეთ დავალებები ტექსტის წაკითხვამდე და წაკითხვის დროს

Автор:
Источник: