"Токтобай Тынымбаев атындагы орто мектеби" мекемеси. суроо жооптор биздин мектеп жонундо. ийгилииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииик

Суроо жооптор. ийгилиииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииик