Around Great Britain and Ukraine

Тест на визначення рівня засвоєння учнями матеріалу теми "Україна-Великобританія"
Инструкция к тесту
Тест складається з 12 запитань. Кожна правильна відповідь - 1 бал
Количество вопросов в тесте: 12