Around Great Britain and Ukraine

Тест на визначення рівня засвоєння учнями матеріалу теми "Україна-Великобританія"
Инструкция к тесту
Тест складається з 12 запитань. Кожна правильна відповідь - 1 бал
Количество вопросов в тесте: 12
 
При прохождении теста, пожалуйста, не нажимайте кнопку 'Назад' в браузере и не перезагружайте страницу. Иначе тест начнется сначала.