The Place Where I live

Тест на визначення рівня засвоєння учнями лексичних одиниць теми "The place where I live"
Инструкция к тесту
Тест складається з 12 завдань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальна кількість балів за тест - 12
Количество вопросов в тесте: 12