Үгын үе. Фонетикэ. Дабталга.

Үгын үе. Үгэ зүб нүүлгэлгэ.

Фонетикэ. Дабталга.

Повторение пройденного.

Инструкция к тесту

Урда үзэһэн сэдэбүүдээрээ асуудалнуудта харюу үгэгты. Өөрыгөө шалгагты.

Количество вопросов в тесте: 8