PISA тест Биология 7-класс

Биология сабагы боюнча PISA  тест 7-классатр үчүн.Тестти туура окуп  жооп берүүнүздөрдү суранам.

Тесттин түшүндүрмөсү

Төмөн жака аты-жөнүнүздү жазыныз . Тестти берүүгө бир эле мүмкүнчүлүгүнүз бар .

Аты-жөнүңүздү жазыныз
Количество вопросов в тесте: 11