PISA тест Биология 6-класс

Биология сабагы боюнча PISA  тест 6-классатр үчүн.Тестти туура окуп  жооп берүүнүздөрдү суранам.

Тесттин түшүндүрмөсү

Төмөн жака аты-жөнүнүздү жазыныз . Тестти берүүгө бир эле мүмкүнчүлүгүнүз бар .

Аты-жөнүңүздү жазыныз
Количество вопросов в тесте: 9