Астрономия сабагы боюнча билим берүүчү тест. Тестте күн системасындагы планеталар, жылдыздар, астероид, Күн жөнүндө суроолор кездешет!

Астрономия боюнча тест. Күн системасындагы планеталар, жылдыздар, Күн -  күндүзгү жылдыз темасы боюнча!!!

Инструкция к тесту

Внимательно прочтите вопросы теста и выберите один  вариантов ответа

Количество вопросов в тесте: 20