Токтогул Сатылганов

8-класстар үчүн жыйынтыктоо иретинде түзүлгөн тест. 4-чейрек. Кыргыз адабияты сабагы боюнча. Кыргыз класстар үчүн.

Инструкция к тесту

Тест окуу программасынын негизинде түзүлдү.Окуучулар түзүлгөн тест бир эле жооп менен белгиленет.Тестти иштеген мезгилде окуучулар көңүл коюп иштегиле. 

Количество вопросов в тесте: 10