Окуучуларды ЖРТга даярдоо

Тапшырмалар анология,сүйлөм толуктоо,грамматикалык тапшырмалардан турат.Кыргыз класстар үчүн түзүлгөн .4-чейрек 11-класстар үчүн.

Инструкция к тесту

11-класстын окуучуларын ЖРТга даярдоо.Ар бир суроого бирден эле жооп берилет.Ойлонуп көнүл коюп иштегиле.Кунт коюп окугула

Количество вопросов в тесте: 10