Электричество 8 класс

Физика сабагынан "Электр кубулушу" бөлүмү боюнча кайталоо үчүн тест

Инструкция к тесту

"Электр кубулуштары" бөлүмү боюнча суроолорго так жана даана жооп берүү

Количество вопросов в тесте: 15