СМомунов 6-класс Г варианты, математика, кыргыз тили, тарых, география

Окуучулардын билимин баалоо үчүн арналган тест. Улуттук тест жүргүзүү борбору тарабынан түзүлгөн тест. Ар бир окуучунун билимине жараша баа коюп чыгарып берет. “Көп окуган көптү билет” деп айтылып жүргөндөй окуучунун азыркы аракети-эртеңки берекети. Келечек ээлери силерге ийгилик каалайбыз.

Инструкция к тесту

Тестке кирерден алдың аты-жөнүңөрдү туура жана так жазуу талап кылынат. Тестти кылдаттык менен иштеп, ар бир суроого көнүл коюп окуу менен туура вариантты билгилөөгө аракет кылгыла. Тестти иштеп бүтөрүңөр менен жыйынтык процент болуп чыгат жана баа коюлат.

Заполните форму регистрации
Количество вопросов в тесте: 43