"Атомна фізика", "Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду"

Тест створений для того, щоб перевірити знання з теми Атомна фізика, Радіоактивність, Закон радіоактивного розпаду

Инструкция к тесту

Уважно читайте завдання! У завданнях на розв'язок задач треба записувати лише число у тих одиницях, які використані у скобках)

Количество вопросов в тесте: 13