Арифметикалык прогрессия

Арифметикалык прогрессия - бир мүчөсүнө турактуу санды (d) кошсок кийинки мүчөсү келип чыккан сан удаалаштыгы.

Кошумча:

Көбүнчө арифметикалык прогрессия (an) менен белгиленип, андагы сандар катары менен 1-мүчө (a1), 2-мүчө (a2), 3-мүчө (a3), ... деп, ал эми турактуу d саны болсо арифметикалык прогрессиянын айырмасы деп аталат.

Количество вопросов в тесте: 10
 
Источник: YouTube