Физика PISAга багытталган тест 8-класс

Физика PISAга багытталган тест 8-класс. Электродинамика.  Эмне үчүн аккумуляторлор жарылат

Инструкция к тесту

Оң жакта жайгашкан тексти окугула. Көңүл буруп окуу менен суроолорго жооп берүү

Количество вопросов в тесте: 4