Физика PISAга багытталган тест 8-класс

Физика

PISAга багытталган тест 8-класс

"Жердештирүү деген эмне жана ал эмне үчүн керек?"

Инструкция к тесту

Суроолорду кунт койуп окуп, шашпай туура жооп берүүгө аракет кылабыз.

Количество вопросов в тесте: 4