проекциялау бөлігі

"Сызу" пәнінен екінші проекциялау бөлігінің тестік сұрақтары. Бүл тест техникалык колледж студенттеріне арналған.  
Инструкция к тесту
сұрақтарды мұкият оқып, бір дұрыс жауапты тандап 5 мин. аралықта жауап беру.
Количество вопросов в тесте: 7