Логик фикерләү дәрәҗәсе

Уңышлар!
Тестка инструкция
Тестта төрле типтагы биремнәр бар. Игътибар белән биремнәрне укыгыз. 
Количество вопросов в тесте: 21