Виявлення схильності до емпатії (за методикою І. Юсупова)

Емпатія складає ядро комунікації. В комунікаційній діяльності вона допомагає збалансувати міжособистісні стосунки, робить поведінку людини соціально обумовленою. Розвинута емпатія – один із важливих факторів успіху у тих видах діяльності, які потребують сприйняття світу партнера у спілкуванні: в психології, педагогіці, мистецтві, медицині, журналістиці, соціальній роботі.

Інструкція до тесту

Опитуваний має висловити свою думку ("не знаю", "іноді", "часто",
"майже завжди", "завжди", "ніколи") щодо наведених тверджень. 

Заповніть форму реєстрація
Количество вопросов в тесте: 36