• Новий!

  Тест перевіряє вміння визначати ціну поділки та покази  вольтметра. Розраховувати силу струму, електричну напругу.

 • Новий!

  Даний тест розроблений для перевірки знань та застосування формул скороченого множення. Оцінюється в 12 балів, містить як завдання з однією правильною відповіддю, так і завдання на встановлення відповідності та самостійного введення відповіді.

 • Новий!

  Тестова робота для учнів 5 класу по темі "Множення. Переставна, сполучна та розподільна властивості множення"

 • Новий!

  Тести з історії України для 8 класу по темі "Українські землі пі владою Речі Посполитої. Наростання національно-визвольної боротьби українського народу"

 • Новий!

  Тест на розуміння основних понять теорії ймовірностей, використання формули класичного означення ймовірності

 • Підсумковий тест з математики для підготовки до державної підсумкової атестації учнів 9 класу. Тест містить тільки завдання першої та другої частини збірника завдань для атестаційних письмових робіт з математики : для загальноосвіт. навч. закл. 9-й кл. / О.С. Істер, О.В. Єргіна. — Київ : Генеза 2015. — 32 с. : іл.

 • Тест по темі "Комп'ютерні презентації" для учнів 6 класу. 12 запитань. Час для проходження тесту 25 хв.

 • Даний тест містить питання стосовно безпечного використання мережі Інтернет

 • В тесте  предложені такие темі как : дієслово,дієприслівник,дієприкметник, накзовий спосіб,дійсний спосіб,умовний спосіб, займенник,числівник, узгодження числівника  з займенником також дієслова доконаного та недоконаного виду , правила написання прислівників -разом чи окремо ,короткі форми прикметника ,граматичні форми на означення часу ступені порівняння прикметників.Тест розрахован на учнів  з восьмого по одинадцятий класи. Тест розроблений за програмою підручників за якими навчаються учні .Тест сучасна українська мова має з чотирьох наведеннник відповідей,лише одну правильну відповідь.Після опрацювання тесту натискайте на правильну відповідь та на кнопку далі, потім з'явиться новий тест. Всього тесті в дванадцять.

 • Тестовий контроль з теми "Створення текстового документа, Введення, редагування та форматування тексту." для 5 класу

 • Тест - контроль для учнів 6 класу з теми "Комп’ютерні презентації, основні поняття."

 • Контрольний тест для 9 класу з теми комп'ютерні публікації Microsoft Office Publisher 2007 курсу інформатики.

 •  Контрольний тест для учнів 5 класу з теми "ТП Word, основні поняття" (за новою програмою)

 • Перевірка знань учнів з теми "Творчість М.Коцюбинського. Новела "Intermezzo". Повість "Тіні забутих предків"

 • Контрольний тест  з теми: "Бази даних. СКБД Acces" за курс інформатики.

 • Перевірка знань учнів з теми "Творчість В.Стефаника. Новела "Камінний хрест"

 • Тест з інформатики на тему "Комп'ютерна графіка. Основні поняття"

 • Тести "Іменник"

  26.12.2017 21095 30

  Відкрити останню криницю – криницю знань допоможуть тести (робота на комп’ютерах). Вони підсумують усе, що ви вивчили про іменник).

 • Київська Русь

  10.09.2016 22032 0

  Київська Русь — це період в  історії України слов»янської держави на наших землях.

 • Збірник призначено для підготовки та проведення письмової державної підсумкової атестації 2018 року за курс основної школи з біології в загальноосвітніх навчальних закладах.

 • Тест - контроль для учнів 11 класу з теми "Бази даних. Системи управління базами даних"

 • Тест призначений для визначення базових (початкових) знань студентів (І рівень) при проведенні контрольної роботи з дисципліни "Схемотехніка"

 • Перевірка знань учнів з теми "Творчість І.Багряного. Роман "Тигролови"

 • Посібник призначено для підготовки та проведення державної підсумкової атестації з математики в основній школі. Зміст тестових завдань відповідає навчальній програмі з математики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Запропоновані завдання можуть бути використані для проведення державної підсумкової атестації.

 • Ознайомитися з темами "Гомологічний ряд метану" та "Спільні й відмінні ознаки органічних та неорганічних речовин

 • Тест - контроль для учнів 7 класу з теми "Моделі. Типи моделей"

 • В даному тесті розміщені різнорівневі завдання. Усі правильні відповіді оцінюються.

 • Тест-контроль вміння округлювати десяткові дроби учнями 5 класу. Тест розрахований на 10-15 хвилин. Оцінюється у 12-бальній системі оцінювання.

 • Перевірка знань учнів з теми "Давня українська література. "Слово про похід Ігорів". "Повість минулих літ". Г.Сковорода"

 • Перевірка знань учнів з теми "Велика літера та лапки у власних назвах"

 • Розраховано на учнів початкової школи для перевірки знань таблиці множення, рекомендовано для учнів 4-го класу при підготовці до 5 класу.

 • Перевірка знань учнів з теми "Творчість І.Нечуя-Левицького. Повість "Кайдашева сім`я"

 • Опрацювати теми "Хімічні рівняння", "Молекулярна маса", "Ознаки хімічних явищ"

 • Тест-контроль засвоєння теми "Віднімання раціональних чисел".Тест розрахований на 15 хвилин. Містить 9 завдань на введення числа. 6 завдань оцінюються в один бал, три завдання по 2 бали.

 • Тест - перевірка знань учнів даної теми. Тест складається із запитань на вписування відповіді та встановлення відповідності. Даний тест містить вісім завдань різного ступеня складності, які оцінюються за дванадцятибальною шкалою результативності.

 • Тест на перевірку вміння учнів порівнювати звичайні дроби, знаходити дріб від числа та виконувати додавання і віднімання дробів (без мішаних чисел). Завдань - 5, з них: одне завдання на вибір однієї правильної відповіді, одне завдання на вибір декількох правильних відповідей, одне на встановлення відповідностей та на вписування числа.

 • Тест з інформатики на тему "Історія комп'ютерних вірусів"

 • Даний тест розрахований на учнів 10 класів. Він допоможе повторити ключові моменти з даної теми, а також підготуватися до контрольної роботи.

 • Перевірка знань учнів 6 класу  з теми "Числівник як частина мови"

 • Тест - контроль для учнів 7 класу з теми "Повторення (цикли). Алгоритми з повторенням".

 • Тестування для учнів 6 класу по тему "Алгоритми і програми"  Необхідно повторити тему "Алгоритми", вікно програми Скретч, основні команди.Кожне запитання оцінюється по 1 балу. Максимально можливо набрати 10 балів.У тесті питання на одиночний вибір, множинний вибір, введення числа, встановлення послідовності.За тестування Ви отримаєте оцінку за домашє завдання. 

 • Пропонуємо Вам перевірити рівень теоретичних знань з питань охорони праці.

 • Навчальний тест  з теми: "Оператори  в мові програмування  Python"

 • Тест - контроль для учнів 5 класу з тами "Додавання малюнків із файлу та їх форматування"

 • Країни Азії

  25.02.2014 2388 0

  Тренувальні тестові завдання до всіх тем шкільного курсу географії. Форма подання наближена до форми завдань, які використовуються під час проведення ЗНО, що дає можливість учителеві ефективно та раціонально організувати підготовку до ще досить нової форми

 • Тест на повторення властивостей лінійної функції. Розрахований на 10-15 хвилин.

 • Тест з історії України. Складається з різнопланових та різнорівневих завдань. Оцінюється за 5-бальною системою. По завершенню теста ви матимете змогу переглянути свої відповіді та порівняти їх з вірними. Бажаю успіху!

 • Тест складено з 5 завдань різної складності. У тесті подані вправи з англійської мови на тренування та повторення граматики. Тест складено згідно з чинною Програмою середньої загальоосвітньої школи від 2017р.

 • Даний тест формує вміння визначати вид трикутника, знаходити периметр  трикутника та використовувати нерівність сторін трикутника.

 • Узагальнюючий тест по завершенні вивчення теми "Комп'ютерні публікації"

 • Тара́с Григо́рович Шевче́нко (відомий також як Кобза́р; 25 лютого (9 березня) 1814, с. Моринці — 26 лютого (10 березня) 1861, м. Санкт-Петербург) — український поет, письменник (драматург, прозаїк), художник (живописець, гравер), громадський та політичний діяч. Національний герой і символ України.   Член Кирило-Мефодіївського братства. Академік Імператорської академії мистецтв (1860).  

 • Для узагальнення та систематизації знань з теми "Правила вживання апострофа" для учнів 5 класу. Проводиться перед контрольною роботою  з теми "Фонетика"(І частина)

 • Підсумковий тест з інформатики 9 клас по темі "Табличні величини". За підручником Ривкінд Й.Я.

 • Підсумковий тест з інформатики для контрольної перевірки знань з теми "Моделювання" учнів 7 класу

 • Тест з інформатики на тему "Мультимедійні дані. Підсумкове тестування"

 • Тест  перевірки  знань  по  ПЕршій  світові  війні.

 • Перевірка знань учнів з теми "Правопис префіксів" (підготовка до ЗНО)

 • Даний тест дає можливість виявити занная учнями основних питань теми" Початкові хімічні поняття"

 • Питання тесту з тем: ПОЛЕ. ВЕЛИЧИНИ, СТАЛІ І ЗМІННІ ВЕЛИЧИНИ. ВЛАСТИВОСТІ ЗМІННИХ. НАЛАГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ. 8 клас

 • Даний тест формує вміння застосовувати теорему про суму кутів трикутника та властивість зовнішнього кута трикутника, знаходити внутрішні та зовнішні кути  трикутника.