• Даний тест розроблений для перевірки знань та застосування формул скороченого множення. Оцінюється в 12 балів, містить як завдання з однією правильною відповіддю, так і завдання на встановлення відповідності та самостійного введення відповіді.

 • Дане завдання допоможе перевірити знання щодо знаходження площі чотирикутників, таких як прямоккутник

 • Тест спрямований перевірити навички учнів розв'язувати лінійні рівняння, методи розв'язання рівнянь.

 • Алгебра 8 клас. Тест для перевірки якості знань із теми "Квадратні рівняння. Теорема Вієта"

 • Тест для перевірки знань з теми "Квадратне рівняння. Теорема Вієта. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі". 

 • Тест на  перевірку вміння застосовувати похідну для дослідження функцій: зростання, спадання функції; екстремуми функції;найбільше і найменше значення функції на відрізку. Використовувати для перевірки знань з теми.

 • Тест виконан з метою формування вміння аналізути інформацію, сприяти вдосконалненю обчислювальних навчиок, сформулювати уявлення про види показникових рівнянь і методи їх розв’язування; формувати вміння розв’язувати показникові рівняння різних видів різними способами

 • Тест для учнів 9 класу з теми "Квадратна функція, її графік та властивості" 

 • Завдання для тематичного оцінювання. Застосовуються основна формула  та комбінаторне правило добутку. Повторення до ЗНО

 • Даний тест містить логарифмічні рівняння різного рівня складності. До кожного рівняння, в кінці проходження тесту, надані коментарі з розв'язанням.

 • Теорема Вієта

  28.03.2018 634 0

  Повторіть теорему Вієта та теорему, обернену до теореми ВІєта. Тест для експрес-контролю.

 • Даний тест містить завдання до теми "Одночлен". Це зведення одночлена до стандартного вигляду, визначення його коефіцієнта та степеня.