• Виконуючи дані тестові завдання ви підготуєтеся до написання контрольної роботи по темі "Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики"

 • Школа ІКС. Алгебра, 11 клас. Частина І. Розділ 1. Показникова функція. Показникові рівняння і нерівності.  Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння та нерівності.  

 • Тест на застосування основних правил комбінаторики: правила суми та правила добутку, без використання формул комбінаторики

 • Школа ІКС. Математика, 9клас. Частина І. Алгебра. Розділ 1. Нерівності.

 • Школа ІКС. Математика, 11 клас. Частина І. Алгебра. Розділи: Показникова і логарифмічна функції. Елементи теорії ймовірності і математичної статистики. Академічний рівень.  

 • Даний тест складено із завдання ЗНО. Буде корисним у підготовці до тематичних контрольних робіт, ДПА та ЗНО.

 • Функції (7 КЛАС)

  13.03.2018 1399 0

  Даний тест спрямований на перевірку знань з теми "Функції" та розрахований для учнів 7-го класу та тих, хто готується до ДПА чи ЗНО.

 • Школа ІКС. Математика, 10 клас. Частина 1. Розділ 2. Теми: Тригонометричні функції, формули, графіки, рівняння. Рівень стандарту.  

 • Цей тест допоможе перевірити свої знання з теми "Арифметична прогресія".

 • Тест на розуміння основних понять теорії ймовірностей, використання формули класичного означення ймовірності

 • Тест спрямований перевірити навички учнів розв'язувати лінійні рівняння, методи розв'язання рівнянь.

 • Тест перевіряє знання похідних основних елементарних функцій та вміння знаходити похідні функцій за допомогою таблиць похідних та правил диференціювання. Використовувати як перевірну роботу з теми "Похідна. Правила обчислення похідних".

 • Тест на  перевірку вміння застосовувати похідну для дослідження функцій: зростання, спадання функції; екстремуми функції;найбільше і найменше значення функції на відрізку. Використовувати для перевірки знань з теми.

 • Даний тест поєднує в собі завдання з тем "Степінь з натуральним показником" та "Одночлени". Містить приклади на використання властивостей степеня, а також визначення одночлена стандартного вигляду та його перетворення.

 • Школа ІКС. Алгебра 11 клас. Частина І. Розділ 2. Комбінаторні правила суми і добутку. Перестановки. Розміщення. Комбінації. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики.  

 • Школа ІКС. Математика, 10 клас. Частина І. Розділ 3. Теми: Похідна степеневої функції. Похідні тригонометричних функцій. Застосування похідної. Найбільше і найменше значення функції. Рівень стандарту.  

 • Дане завдання допоможе перевірити знання щодо знаходження площі чотирикутників, таких як прямоккутник

 • Даний тест містить завдання до теми "Одночлен". Це зведення одночлена до стандартного вигляду, визначення його коефіцієнта та степеня.

 • Даний тест розроблений для перевірки знань та застосування формул скороченого множення. Оцінюється в 12 балів, містить як завдання з однією правильною відповіддю, так і завдання на встановлення відповідності та самостійного введення відповіді.

 • При проходженні тестування користуйся інструкцією. Якщо твердження правильне - натисніть "так", а якщо твердження хибне - натисніть "ні" .  За кожну правильну відповідь учень отримає 1 бал. усього - 12 бал

 • Тест для перевірки знань з теми "Квадратне рівняння. Теорема Вієта. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі". 

 • Тест з алгебри для перевірки рівня знань учнів 10 класів з теми "Степеневі функції".

 • Повторення з теми: "Цілі вирази. Формули скороченого множення". Тест створено для учнів 7 класу

 • Тест може бути використаний для проведення тематичного онлайн оцінювання з алгебри у 9 класі з теми "Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики".

 • Тест на  перевірку вміння застосовувати похідну для дослідження функцій: зростання, спадання функції; екстремуми функції;найбільше і найменше значення функції на відрізку. Використовувати для перевірки знань з теми.

 • Контрольна робота з алгебри у тестовій формі для перевірки знань учнів 7 класу

 • Тест містить 5 завдань різної складності і виконує роль контрольної роботи з теми.

 • Тест створений для повторення матеріалу з алгебри за 8 клас. Містить 7 запитань та розрахований на 30 хвилин

 • Контрольна робота в тестовій формі для перевірки знань учнів 9 класу з алгебри за навчальний рік

 • Дана підсумкова контрольна робота містить різнорівневі завдання: тести, встановлення відповідності, завдання з короткою відповіддю, та завдання, для яких треба здійснити повне розв'язання.

 • Тест може бути використаний для проведення тематичного онлайн оцінювання з алгебри у 7 класі з теми "Системи лінійних рівнянь із двома змінними".

 • Тести створені для перевірки знань здобувачів освіти 1 курсу закладів професійної освіти за час дистанційного навчання з двох тем "Перпендикулярність прямих і площин у просторі", "Тригонометричні функції"

 • Цей тест допоможе перевірити наскільки ти знаєш які дії можливі з раціональними дробами.

 • Контрольний тест для 10 класу. Функції, їхні властивості та графіки

 • Даний тест розроблений для перевірки знань та застосування формул скороченого множення. Оцінюється в 12 балів, містить як завдання з однією правильною відповіддю, так і завдання на встановлення відповідності та самостійного введення відповіді.