• Тест для перевірки знань з теми "Квадратне рівняння. Теорема Вієта. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі". 

 • Тестове завдання з алгебри для учнів 8 класу на тему "Квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до квадратних. Квадратне рівняння як математична модель прикладної задачі".

 • В тесті міститься 7 питань на тему "Квадратний тричлен. Біквадратні рівняння"

 • Тест складається з 11 завдань.Всі завдання виконуються за допомогою введення числового значення. Тест з алгебри для учнів 8 класу. Тест дає можливість перевірити свої знання з теми "Квадратні рівняння". 

 • Тест на  перевірку вміння застосовувати похідну для дослідження функцій: зростання, спадання функції; екстремуми функції;найбільше і найменше значення функції на відрізку. Використовувати для перевірки знань з теми.

 • Тест містить 5 завдань різної складності і виконує роль контрольної роботи з теми.

 • Тест створений для повторення матеріалу з алгебри за 8 клас. Містить 7 запитань та розрахований на 30 хвилин

 • Тест на перший урок вивчення теми квадратний тричлен на перевірку означення квадратного тричлена та на знаходження коренів квадратного тричлена

 • Контрольна робота в тестовій формі для перевірки знань учнів 9 класу з алгебри за навчальний рік

 • Підсумкова контрольна робота для перевірки знань з алгебри за навчальний рік  для учнів 8 класу

 • Тест може бути використаний для проведення тематичного онлайн оцінювання з алгебри у 7 класі з теми "Системи лінійних рівнянь із двома змінними".

 • Тести створені для перевірки знань здобувачів освіти 1 курсу закладів професійної освіти за час дистанційного навчання з двох тем "Перпендикулярність прямих і площин у просторі", "Тригонометричні функції"