• Новий!

  Тест на  перевірку вміння застосовувати похідну для дослідження функцій: зростання, спадання функції; екстремуми функції;найбільше і найменше значення функції на відрізку. Використовувати для перевірки знань з теми.

 • Новий!

  Контрольна робота з алгебри у тестовій формі для перевірки знань учнів 7 класу

 • Новий!

  Тест створений для повторення матеріалу з алгебри за 8 клас. Містить 7 запитань та розрахований на 30 хвилин

 • Новий!

  Тест може бути використаний для проведення тематичного онлайн оцінювання з алгебри у 7 класі з теми "Системи лінійних рівнянь із двома змінними".

 • Тест розрахований на перевірку знань таких понять як  первісна та невизначений інтеграл. Рекомендується проводити після вивчення теми: "Властивості первісних"

 • Тест перевіряє знання похідних основних елементарних функцій та вміння знаходити похідні функцій за допомогою таблиць похідних та правил диференціювання. Використовувати як перевірну роботу з теми "Похідна. Правила обчислення похідних".

 • Теорема Вієта

  28.03.2018 533 0

  Повторіть теорему Вієта та теорему, обернену до теореми ВІєта. Тест для експрес-контролю.

 • Тест для учнів 11 класу на перевірку знань означення та графіка функцій показникової функції

 • Даний тест містить логарифмічні рівняння різного рівня складності. До кожного рівняння, в кінці проходження тесту, надані коментарі з розв'язанням.

 • Школа ІКС. Алгебра, 10 клас. Готуємось до ЗНО. Рівень стандарту.  

 • Тест на  перевірку вміння застосовувати похідну для дослідження функцій: зростання, спадання функції; екстремуми функції;найбільше і найменше значення функції на відрізку. Використовувати для перевірки знань з теми.

 • Завдання для тематичного оцінювання. Застосовуються основна формула  та комбінаторне правило добутку. Повторення до ЗНО

 • Тест для учнів 9 класу з теми "Квадратна функція, її графік та властивості" 

 • Даний тест містить завдання до теми "Одночлен". Це зведення одночлена до стандартного вигляду, визначення його коефіцієнта та степеня.

 • Школа ІКС. Алгебра, 11 клас. Частина І. Розділ 1. Показникова функція. Показникові рівняння і нерівності.  Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння та нерівності.  

 • Контрольний залік з теорії. Рівень стандарту. Розглядаються всі властивості функцій. Можна застосовувати для повторення та підготовки до ЗНО

 • Школа ІКС. Математика, 10 клас. Частина І. Розділ 3. Теми: Похідна степеневої функції. Похідні тригонометричних функцій. Застосування похідної. Найбільше і найменше значення функції. Рівень стандарту.  

 • При проходженні тестування користуйся інструкцією. Якщо твердження правильне - натисніть "так", а якщо твердження хибне - натисніть "ні" .  За кожну правильну відповідь учень отримає 1 бал. усього - 12 бал

 • Тест спрямований перевірити навички учнів розв'язувати лінійні рівняння, методи розв'язання рівнянь.

 • Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта.Кількість питань в тесті: 12 Тест передбачає 8 завданнь з вибором правильної відповіді, 8 по 11 завдання з вибором декількох відповідей.

 • Тест з алгебри для перевірки рівня знань учнів 10 класів з теми "Степеневі функції".

 • Тест на перевірку знань теми: "Квадрат двочлена". Містить три завдання -  на вибір декількох правильних відповідей, на встановлення відповідностей та введення числа.

 • Після того, як ви пройдете тест, то краще зрозумієте, чи засвоїли ви тему "Різниця квадратів", чи вам необхідно ще попрацювати

 • Тест призначений для засвоєння та перевірки навчального матеріалу по темі "Арифметичний квадратний корінь та його властивості"