• Тест розроблений для перевірки навчальних досягнень учнів з теми "Створення кнопки в середовищі Lazarus"

 • Контрольний тест для 8 класу з теми: "Основи подійно- та об'єктно-орієнтовного програмування" за курс інформатики.

 • Навчальний тест  з теми: "Знайомство із середовищем програмуванням Python"

 • Тест - контроль для учнів 8 класу з теми "Цикли з лічильником. Цикли з передумовою"

 • Тема 2 "Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера" Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої. Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Системне програмне забезпечення. Класифікація та основні функції операційних систем. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення. Службове програмне забезпечення. Форматування носіїв даних. Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 • Навчальний тест для 8 класу з теми: "Основи подійно- та об'єктно-орієнтовного програмування" за курс інформатики.

 • Тест з інформатики на тему "Мультимедійні дані. Підсумкове тестування"

 • Тест з інформатики на тему "Мультимедійні дані. Підсумкове тестування"

 • Навчальний тест  з теми: "Змінні. Вказівка присвоєння в Python"

 • Навчальний тест  з теми: "Функція введення. перетворення типів даних в Python"

 • Навчальний тест  з теми: "Оператори  в мові програмування  Python"

 • Навчальний тест  з теми: "Розгалужені алгоритми в мові програмування  Python"