•  Тест призначено для перевірки знань з теми "Кодування та декодування повідомлень" (інформатика, 8 клас, підручник Ривкінд Й.)

 •  Тест призначено для перевірки знань з теми "Архітектура комп'ютера. Процесор. Пам'ять". (інформатика, 8 клас, підручник Ривкінд Й.)

 • Тест - контроль для учнів 8 класу з теми "Кодування символів. Двійкове кодування"

 •  Тест призначено для перевірки знань з теми "Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання "(інформатика, 8 клас, підручник Ривкінд Й.)

 • Тест розроблено на основі матеріалу підручників  "Інформатика 8 клас" авторів Морзе, Барна, Вембер, Кузьмінська та Ривкінд, Лисенко, Чернікова, Шакотько

 • Контрольний тест для 8 класу з тем: "Кодування даних" та "Апаратно-програмне забезпечення комп'ютера" за курс інформатики.

 • Тема 2 "Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера" Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої. Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Системне програмне забезпечення. Класифікація та основні функції операційних систем. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення. Службове програмне забезпечення. Форматування носіїв даних. Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 • Узагальнюючий тест з тем "Кодування даних. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера" для учнів 8 класу

 • Контрольний тест  з теми: "Основи мови програмування Python" за курс інформатики.

 • Контрольний тест для 8-9 класу з теми: "Опрацювання текстових даних" за курс інформатики.

 • Підсумковий контрольний тест з інформатики 8 клас по темі "Кодування даних та апаратне забезпечення"

 • Навчальний тест для 8 класу з теми: "Списки в текстових документах" за курс інформатики.

 • Контрольний тест для 8-9 класу з теми: "Опрацювання текстових даних" за курс інформатики.

 • Контрольний тест  з теми "Мова розмітки гіпертексту" за курс інформатики, який містить 70 завдань, вам буде запропоновано 30. З них 15 завдань з однією правильною відповіддю, і по 5 завдань на відповідність, ранжування та вибір декількох правильних відповідей.